Hvordan påvirker installationseffekter og dynamiske forhold målenøjagtigheden?

Formål

Projektet skal forbedre den måletekniske nøjagtighed i praksis og påvirke fremtidig standardisering og innovation på området. Formålet er også at opretholde og udvikle en stærk metrologisk infrastruktur inden for flow via public service aktiviteter, der giver danske virksomheder den nyeste viden på området.

Projektet tager udgangspunkt i en afdækning af målefejlen for de normalt anvendte vand- og varmeenergimålere i Danmark under virkelighedsnære forhold. Dette omfatter de fysiske installationer og forekommende driftsforhold. 

Et særligt fokusområde i branchen er korrekt måling og afregning. Det er afgørende for forbrugernes tillid, at målinger og afregning er retvisende, men det er også værdifuldt for de danske udstyrsproducenter og deres mange underleverandører, herunder små og mellemstore virksomheder.

Målgruppe

Producenter af målere og målersystemer for energi og væsker samt deres underleverandører. Dertil kommer uddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsskoler m.m. samt myndigheder, forbrugere og forsyningsselskaber.

Partnere

Projektet gennemføres i regi af Flowcenter Danmark, der drives af FORCE Technology og Teknologisk Institut. Flowcenteret giver danske virksomheder adgang til flowfaciliteter og -kompetencer på et højt internationalt niveau. Tilsammen dækker vi hele det metrologiske felt omkring flow. 

Vil du deltage? 

Projektet succes er afhængigt af input fra og erfaringsudveksling med branchens interessenter. Derfor er der oprettet projektfølgegrupper for de to underliggende udviklingsprojekter, hhv. 'Installationsforhold' og 'Dynamiske aftapningsforhold'. 

Følgegruppernes rolle bliver at assistere med at sikre afgrænsning af faktuelle problemstillinger, som er kendte fra danske installationer. 

Vil du deltage i en af følgegrupperne, eller vil du vide mere om de to underliggende udviklingsprojekter, så kontakt Erik Jensen.

Vi har brug for din hjælp

Du kan hjælpe os ved at tage et billede af din vandmåler eller fjernvarmeinstallation og sende den til os. Vi er interesserede i billeder fra lejligheder, huse og boligblokke.

Læs mere og upload dit billede her.