Gennem forskning, innovation og uddannelse arbejder MADE for at fremme produktion i Danmark.

Formål

MADE er en forening af virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter, herunder FORCE Technology, der på tværs af brancher samarbejder om at gøre Danmark til et stærkt produktionsland.

Formålet med MADE er at generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder dét globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne.

Målgruppe

Alle virksomheder, der vil styrke produktionen i Danmark. Medlemmerne er både små og store danske virksomheder på tværs af brancher og geografisk placering. Se medlemslisten her.

Fremgangsmåde

MADE forsker i at udvikle teknologiske løsninger indenfor ni temaer, der udspringer af danske produktionsvirksomheders udfordringer. Der er derfor en stærk kobling mellem virksomhedernes behov og forskningen.

Temaerne er:
  1. Hurtig produktudvikling
  2. Modulær produktionsplatform
  3. 3D-print og nye produktionsprocesser
  4. Modulbaseret udvikling af forsyningskæder
  5. Digitalisering af forsyningskæder
  6. Livslang produkttilpasning
  7. Fremtidens produktionsparadigme
  8. Hyperfleksibel automation
  9. Sensorer og kvalitetskontrol.
Hvert tema ledes af en professor fra et af de fem universiteter i MADE. Temaerne understøttes desuden af repræsentanter fra de to GTS-institutter, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Forskningen tager udgangspunkt i de nationale styrker, der traditionelt kendetegner danske virksomheder, som f.eks. innovation, faglig dygtighed, gode samarbejdsevner og specialistviden indenfor deres områder. De styrker bygger MADE videre på og støtter videndeling på tværs af brancher og temaer.

Forskningsresultater og virksomhedernes erfaringer fra arbejdet med temaerne bliver delt på MADE innovationskonferencer, Open Labs og virksomhedsbesøg. Der etableres desuden demonstrationsprojekter og klyngeprojekter, hvor flere virksomheder samarbejder indenfor et specifikt tema.

Vil du deltage?

Du kan tilmelde din virksomhed eller få mere information om et MADE-medlemskab hos sekretariatschef Lisbeth Heyde.