Nye metoder skal sikre bedre hygiejne i lukket produktionsudstyr.

Formål

Projektet har til formål at udvikle metoder til at opnå en bedre hygiejne i lukket produktionsudstyr

Brist i hygiejnen kan skyldes, at rengøringen ikke fungerer optimalt, men kan også skyldes fx forekomst af revner/sprækker, eller at overfladen af den ene eller anden årsag er svær at rengøre.Da udstyret er lukket, er det ikke nemt visuelt at vurdere, hvad problemet er, og hvor det ligger gemt. Derfor er det nødvendigt at udvikle metoder, der egner sig til lukket produktionsudstyr.

Projektet har to primære fokusområder:

  1. Undersøge brugen af sensorer til monitering af skyllevand
    Formålet er, i samarbejde med en eller flere casevirksomheder, at undersøge og afprøve egnede sensorer til monitering af slutskyllevand. Sensorerne skal kunne anvendes som indikatorer for hygiejneniveauet i lukkede systemer.
  2. Udvikle metoder til tilstandsvurdering af procesudstyr
    Formålet er at udvikle to analysemetoder til at tilstandsvurdere udstyrsoverflader. Metoderne skal give mere information om overfladers beskaffenhed og dermed rengørlighed.

Målgruppe

Målgruppen består af fødevareproducenter med fortrinsvis lukket produktionsudstyr samt udstyrsproducenter. I pharma-industrien, hvor der også er lukket produktionsudstyr, har de samme behov.

Relaterede virksomheder – som kemikalie leverandører, rengøringsvirksomheder mv. vil også have stor interesse i projektets resultater.

Partnere

Flere casevirksomheder vil blive inddraget i projektet, men det er endnu ikke fastlagt hvilke.

Derudover etablerer vi en faglig følgegruppe, som vi anvender til faglig sparring. Følgegruppen sikrer, at aktiviteten konstant har fokus på industreien behov – udvikling af kosteffektive løsninger, således at vi til enhver tid sikrer høj fødevaresikkerhed.

Tidligere projektperioder

Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr er en videreførsel af projektet Nye rengøringsstrategier: Øget oppetid og høj fødevaresikkerhed, der blev gennemført i årene 2016-2018 af FORCE Technology.