Nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen kan øge oppetid og produktivitet ved at reducere rengøringstiden.

Formål

Projektets formål er at udvikle nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen for at reducere den tid, der bruges på rengøringsprocessen. Det vil øge oppetiden og hæve produktiviteten, uden at man går på kompromis med fødevaresikkerhed og -kvalitet.

Beregninger foretaget på et mejeri viser, at hvis produktionstiden kan øges med 1 time mellem hver rengøring, kan man opnå op til 15 % længere oppetid. Med en forarbejdning af ca. 4,9 mia. tons mælk pr. år på de danske mejerier repræsenterer det en væsentlig produktionsforøgelse.

Nye rengøringsstrategier kan dermed sikre en øget produktion, besparelser på kemikalier, energi og vand samt en øget effektivitet af det eksisterende produktionsudstyr.

Målgruppe

Projektet har stor relevans for fødevarevirksomheder med lukket procesudstyr såsom fødevare-, ingrediens- og medicinalindustrien, udstyrsproducenter og kemikalieleverandører.

Fremgangsmåde

Projektet inkluderer:
  • udvikling af ”safety windows”, hvor sikkerhedsgrænser for rengøringsprocesser effektiviseres
  • vurdering af det hygiejniske design på to case-mejerier
  • kontinuerlig dekontaminering af udstyr for løbende at holde det mikrobielle tryk nede
  • afprøvning af mildere rengøringsmidler og -metoder.
Anvendelse af hygiejnisk design i konstruktionen af produktionsudstyr er vigtig for hurtig og effektiv rengøring. Der er udvalgt to case-mejerier, hvis hygiejniske design gennemgås og anvendes til at vurdere muligheden for kontinuerlig dekontaminering af udstyr under produktionen.

Projektets resultater afprøves i samarbejde med mejerierne, der står overfor konkrete kapacitetsudfordringer. Vi udarbejder desuden bl.a. en samlet guide over strategier til at øge oppetiden i fødevarevirksomheder.

Vil du deltage? (afsluttet)

For at opfylde industriens behov har vi oprettet en følgegruppe, hvor brugerdreven innovation er i højsædet. Fra projektstart er 35 virksomheder tilknyttet følgegruppen, som totalt tæller 49 personer.

Der afholdes 2 følgegruppemøder årligt, hvor projektets resultater gennemgås, og hvor der vil være faglige diskussioner. Diskussionerne vil bl.a. give mulighed for at nørde i hygiejnisk design, optimering af rengøringsprocessen, korrosionsrisici mv.

Kontakt Annette Baltzer Larsen, hvis du også gerne vil deltage i følgegruppen.