Nye materialekompetencer skal sikre bedre materialekompetencer på mikro- og nanoniveau.

Formål

Karakterisering på mikro- og nanoniveau kan bidrage med ny og værdifuld viden om og en grundlæggende forståelse af materialers funktionelle egenskaber.

Det har stor betydning i forhold til at forstå de mekanismer, der har indflydelse på materialernes holdbarhed og levetid, samt hvorfor de nedbrydes eller fejler.

I projektet vil vi udvikle nye materialekompetencer, karakteriseringsværktøjer og rådgivningsydelser for at forstå og beskrive overflader og grænseflader på mikro- og nanoniveau med særlig fokus på 5 centrale karakteriseringsområder:

  • Slidbestandighed
  • Friktion
  • Vedhæftning
  • Partikeldannelse
  • Støj- og vibrationsdæmpning

Målgruppe

Projektet retter sig mod medico/pharmaindustrien, der er kendetegnet ved høje krav til sikkerhed og kvalitet, og hvor det at kunne karakterisere materialer på mikro- og nanoniveau har afgørende betydning både iforhold til produktudvikling og produktion.

Dertil kommer virksomheder, der leverer produkter og løsninger til overfladebehandling, hvor selve overfladen og interaktionen med det tilgrænsende materiale har afgørende betydning for produktets egenskaber og funktionalitet.