Virtuelle lyttepaneler skal udvide muligheder og undersøtte eksisterende metoder for lydkvalitetsmålinger.

Formål

Igennem projektet vil SenseLab i FORCE Technology udvikle services baseret på et virtuelt lyttepanel (VLP).

Udviklingen af et virtuelt lyttepanel tager afsæt i data fra lytteforsøg, der anvendes til at træne prædiktive modeller ved brug af værktøjer inden for Artificial Intelligence (Machine learning, deep learning). 

Et virtuelt lyttepanel vil kunne erstatte visse specifikke evalueringer og dermed udgøre et supplement til eksisterende lydkvalitetsevalueringer baseret på lytteforsøg  med lyttepaneler.

Det menneskelige øre (lyttepanelet) vil stadig i en årrække anses for at være den mest troværdige vurderingsmetode, men et virtuelt lyttepanel vil kunne supplere og udvide mulighederne inden for lydkvalitetsmålinger og være til gavn for særligt mindre virksomheder.

Målgruppe

Den primære målgruppe omfatter udviklere og producenter af en bred vifte af audioprodukter, herunder:

  • højtalere
  • hovedtelefoner
  • høreapparater
  • hearables
  • mv.

Dertil kommer andre interessenter, der anvender lyd i forskellige sammenhænge.

Produktdesign via virtuelt lyttepanel
Projektet undersøger produkters design via virtuelle lyttepaneler