Produktgodkendelser i første forsøg skal sikre øget konkurrenceevne for danske virksomheder. 

Formål

Risiko- og sikkerhedsstyring for elektroniske produkter handler om at kontrollere og minimere risici for såvel mennesker som miljø og ejendom.

Nye standarders krav til passende implementering af risiko- og sikkerhedsstyring er en stadig større udfordring for virksomhederne og komplicerer produktudvikling og produktgodkendelser. Samtidig truer nye standarder med krav om bæredygtigt design.

Mangel på overensstemmelse hindrer i begge tilfælde potentielt markedsadgang.

Vi vil med denne aktivitet skabe specifikke, digitaliserede værktøjer, løsningsorienteret vejledning samt en palette af prøvningsmetoder til understøttelse af virksomhedernes udviklings- og godkendelsesprocesser.

Det overordnede mål med aktiviteten er, at FORCE Technologyss kunder opnår produktgodkendelse i første forsøg og afledt heraf oplever øget konkurrenceevne baseret på global markedsføring af bedre, sikrere og bæredygtige produkter – til tiden.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er små og mellemstore danske virksomheder, som udvikler og fremstiller sikkerhedskritiske produkter.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.