Nye strategier og metoder til egenkontrol af målere og måleudstyr skal hjælpe danske virksomheder med at fastlægge det optimale niveau for vedligeholdelse af måleudstyr. 

Formål

Hvor ofte skal en måler kalibreres? Og hvornår skal den udskiftes?

Ofte kalibreres udstyr ikke efter behov, men efter anbefaling fra leverandøren, pr. automatik eller i henhold til regler regler, når det gælder forbrugsmålere.

Deregulering inden for instrumenter til måling af forbrug betyder, at det i fremtiden i vid udstrækning vil være op til instrumentejeren selv at sikre, at måleren måler korrekt. Det har skabt behov for udvikling af nye strategier og metoder til egenkontrol.

Som uvildig aktør med mange års erfaring inden for kalibrering af procesudstyr og målere, vil FORCE Technology opbygge digitale værktøjer, der skal hjælpe danske virksomheder med at fastlægge det optimale niveau for vedligeholdelse af måleudstyr under hensyntagen til sikkerhed, risiko og økonomi.

Målgruppe

Projektet har to primære målgrupper:

  • forsynings- og energiselskaber, der både anvender instrumenter i deres procesanlæg og er ansvarlige for de målere, der sidder ude hos forbrugerne
  • fremstillingsindustrien, der anvender en lang række måleinstrumenter i produktionen.