Mikrosensorer skal sikre overvågning af fremtidens luftmiljø.

Formål

Gas- og partikelsensorer kan sikre virksomheder i den danske renluftsektorer bedre monitrorering og overvågning af luftmiljøet i fremtiden.  

I projektet ønsker vi at skabe et stærkt udviklings- og testmiljø for gas- og partikelsensorer, som virksomheder i den danske renluftsektor kan få adgang til, når sensorer i nye måletekniske teknologier og løsninger skal testes og valideres.

Med AeroSense vil vi udvikle og demonstrere nye teknologiske ydelser inden for:

 • Kalibrering af sensorer og mikrosensorsystemer
 • Design, test og validering af sensorbaserede løsninger, herunder test i forhold til de forskellige miljøforhold, som systemerne skal operere under
 • Moniteringsløsninger med henblik på kontinuerligt at følge og overvåge udvikling og variationer i forureningsparametre.

Igennem en række demonstrationsprojekter vil vi synliggøre og demonstrere potentialerne ved brug af mikrosensorer til overvågning af luftmiljø.

Målgruppe

Målgruppen er den danske renluftsektor, herunder:

 • Producenter af luftrensningsudstyr
 • Producenter og leverandører af måleudstyr
 • En bred vifte af virksomheder inden for
  • Energi
  • Industri
  • Transport/Maritim sektor

Partnere

I projektet vil vi inddrage samarbejdspartnere fra industri og private og offentlige forskningsinstitutioner.