Strategisk serviceudvikling for små og mellemstore industrivirksomheder.

Formål

Formålet med Servitize.DK er at løfte konkurrenceevnen, vækst og værdiskabelsen blandt danske industrielle SMVer gennem en øget udbredelse af produkt-service-forretningskoncepter i virksomhederne.

For virksomhederne er målet med servitization at:

  • Øge indtjeningen og skabe vækst med nye forretningsmodeller
  • Skabe konkurrencedygtige virksomheder med udgangspunkt i kundernes værdikæde
  • Øge kundernes produktivitet og effektivitet gennem nye services
  • Smede tættere og langvarige bånd mellem kunde og leverandør

Gennem virksomhedstilpassede forløb hjælper Servitize.DK danske virksomheder med at implementere servitization i forretningen. Det gøres ved at understøtte udviklingen af konkrete produkt-servicekoncepter, gennem fokus på strategi, ledelse, teknologi, design, organisering og netværk i den enkelte virksomhed.

Alt dette knyttes tæt til forskningen, der blandt andet skal belyse, hvordan servitization kobles til den strategiske digitale transformationsproces, som mange virksomheder står over for.

Målgruppe

Den primære målgruppe for Servitize.DK er industrielle SMVer med mellem 20 – 250 ansatte. 

Partnere

Projektet udføres af FORCE Technology, CBS, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet