Optimering af skibes manøvreringsegenskaber ved hjælp af digitale tvillinger.

Formål

Det overordnede mål med FORCE Technology bidrag til ShippingLab.dk er at udvikle et koncept med digitale tvillinger med fokus på manøvreringsegenskaber.

Vi vil baseret på omfattende input fra sensorer på skibe lave en høj- præcisions digital tvilling der repræsenterer skibets manøvreringsegenskaber. Den digitale tvilling vil blive opdateret kontinuerligt ved hjælp af  Machine Learning.

Den digitale tvilling vil være baseret på faktiske data for lastekonditioner, trim, dybgang, skibets bevægelser i vand og være forbundet til digitale tvillinger med andre komponenter som motor egenskaber, fouling modeller, thrusters, ror, propeller mv.

Projektet skal resultere i en meget præcis - og altid ajourført - viden om skibes faktiske manøvreringsegenskaber til gavn for designoptimering (også retrofit af f.eks. bulb og/eller fremdrivningssystemer) optimering af operationer ombord på skibet samt simulatorbaseret træning.

Målgrupper

De primære målgrupper er rederier, skibsdesignere og konsulenter.

Partnere

Officielle partnere er DY, Scandlines og 24 andre partnere. For mere information, besøg Shippinglab.dk