En forbedret hydrodynamisk skibsmodel skal sikre nøjagtig manøvreringssimulering på lægt vand og i bølger, strøm, havne, sejlrender og kanaler.

Formål

Formålet er at udvikle en forbedret hydrodynamisk skibsmodel, baseret på en nøjagtig simulering af skibes manøvrering på lægt vand, i havne, sejlrender og kanaler.

Hensigten er at understøtte optimal udnyttelse af de danske vandveje ud fra sikkerheds- og effektivitetsmæssige overvejelser.

For at opnå dette udvikler vi en beregningsmodel, som kan beregne bølger og vandstrømninger omkring skibe og bestemme hydrodynamiske kræfter med højere præcision, end man har kunnet tidligere.

Målgruppe

Målgruppen er danske havne, rederier, lodserier, slæbebådsoperatører, maritime uddannelsesinstitutioner, maritime træningscentre og rådgivende ingeniørfirmaer.