Sensorik, Internet of Things, Big Data og avanceret dataanalyse skal sikre nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg med Femern Bælt som afsæt.

Formål

Projektets formål er at sikre nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg med udgangspunkt i Femern Bælt.

De kommende års samfundsinvesteringer i Femern Bælt forbindelsen, ny Storstrømsbro og andre tilsvarende store byggeprojekter rummer et enormt potentiale for at drive øget digitalisering af infrastrukturløsninger med positive samfundsmæssige følgeeffekter.

Potentialet knytter sig bl.a. til den rivende udvikling inden for sensorik, Internet of Things, Big Data og avanceret dataanalyse, der skaber mulighed for udvikling af smartere og mere kost-effektive løsninger.Det gælder både ift. at kunne forudsige og planlægge vedligehold af infrastrukturanlæg og, via monitering af emissioner, at kunne reducere negative effekter for mennesker og natur.

FORCE Technology og Alexandra Instituttet har tilsammen unikke komplementære kompetencer og har etableret et strategisk samarbejde omkring udvikling og demonstration af nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg med Femern Bælt som afsæt.

Projektet skal resultere i 5 demonstrationscases om:
 • Monitering af korrosion i armeringsstål
 • Energy harvesting og trådløs datatransmission i beton
 • Monitering af eksponeringer i arbejdsmiljøet
 • Monitering af støv i luftmiljøet
 • IT-platform til smart monitering af kritisk infrastruktur

Målgruppe

Målgruppen for aktiviteten omfatter:
 • operatører af trafikinfrastruktur
 • bygherrer og ejere
 • entreprenører
 • rådgivere
 • leverandører af byggematerialer
 • leverandører af elektronikudstyr og -systemer (sensorer, dataopsamlingssystemer, etc.)
 • softwareudviklere
 • servicevirksomheder
 • offentlige myndigheder (Trafikstyrelsen, Banestyrelse, Vejdirektoratet)
 • erhvervsskoler.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Alexandra Instituttet.