Standardiseringsarbejde skal gøre danske flow-virksomheder mere konkurrencedygtige nationalt og internationalt.

Formål

Projektet vil understøtte målet om at sikre dansk indflydelse på det internationale flow-marked og sikre danske virksomheder adgang til opdateret viden om trends og udviklinger inden for flowmåling af vand og andre væsker end vand.

Erfaringen viser, at vores deltagelse i standardiseringsarbejde på områderne 'højtrykskalibrering af gasmålere' og 'typegodkendelser af varmeenergimålere' har medført nye teknologiske services og sikret danske virksomheder adgang til nyeste viden. Det har givet dem en konkurrencemæssig fordel og skabt nye arbejdspladser i Danmark.

Med dette projekt vil vi gentage succesen på områderne ”vandmålere” og ”målere til andre væsker end vand” og styrke konkurrenceevnen hos også disse danske flow-virksomheder.

Målgruppe

Den primære målgruppe er danske producenter af målere og målesystemer for energi og væsker – og ikke mindst deres underleverandører. 

En sekundær målgruppe består af danske myndigheder og forbrugere, der bl.a. som følge af Energieffektiviseringsdirektivet (EED) i de kommende år rammes af skærpede krav til måling af energi.

Fremgangsmåde

Projektet er delt i to sideløbende retninger, hvoraf den ene beskæftiger sig med standardisering inden for vandmålere, og den anden har fokus på målere til andre væsker end vand.

Vi vil intensivere vores nuværende engagement i standardiseringsarbejdet på de to områder ved at:
  • deltage i styregrupper, påtage tillidshverv som formandsposter og sekretariatsfunktioner mm. i standardiseringsgrupperne
  • opnå tættere dialog med producenter, myndigheder og forbrugere for at varetage deres interesser i relevante udvalg.

Vil du deltage? 

Projektretningen om standardisering af vandmålere har tilknyttet en fokusgruppe med repræsentanter for målgruppen. Gennem dialog og erfaringsudveksling inddrager vi fokusgruppen for at kunne repræsentere målgruppens interesser og behov i standardiseringsarbejdet.

Deltagelsen indebærer enkelte fysiske møder frem til 2018 og korrespondance via mail og telefon.

Fokusgruppen er åben for flere deltagere, og ønsker du at være med, kan du kontakte projektleder Lars Poder.