Standardiseringsarbejde skal styrke konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Formål

Projektet har som formål at sikre danske virksomheder, især små og mellemstore, indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, så de kommer virksomhederne og deres udvikling til gavn.

Desuden skal projektet resultere i en løbende fortolkning og formidling af den viden og information, der ligger i eksisterende og nye standarder. På den måde kan vi varsle målgruppen om kommende regelændringer og krav, så de er bedre rustet til at klare sig i den internationale konkurrence.

Målgruppe

Målgruppen omfatter en bred vifte af industrivirksomheder, der beskæftiger sig med teknologier, som FORCE Technology råder over.

Eksempler er virksomheder inden for prøvnings- og materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og -systemer, energi, miljø og procesteknologi, simuleringsteknologi og human factors.

Fremgangsmåde

Projektet indebærer deltagelse i en lang række udvalgsarbejdsgrupper hos Dansk Standard og andre internationale standardiseringsudvalg.

Et konkret resultat af projektet bliver et case-katalog, der især overfor små og mellemstore virksomheder skal formidle værdien af at arbejde med standardisering: 
  • Øget konkurrenceevne via kvalitetsstempling af produkter og ydelser
  • På forkant med nyeste krav og tendenser
  • Ekstra værdi i markedsføringen
  • Kvalitetssikring i forhold til leverandører.