Digital teknologi og akustiske data skal supplere fysiske målinger af støj med henblik på hurtigere optimering af konstruktioner, materialer, anlæg og strukturer.

Formål

Projektet vil kombinere digitale teknologier med akustiske data fra traditionelle målinger og beregninger.

Formålet er at skabe nye services, der kan bidrage til hurtigere optimering af konstruktioner, materialer, anlæg og strukturer samt fungere som effektive støtteværktøjer til planlægning og konsekvensberegning.

Akustik- og vibrationsområdet er i dag i høj grad baseret på laboratorie- og feltmålinger af fysiske emner og fænomener. Ved at supplere målinger med beregninger og simuleringer, møder vi målgruppens krav om en smidigere og mere dynamisk proces og hurtigere markedsadgang.

Vi tager udgangspunkt i fysikken bag lydkilders og konstruktioners virkemåde. Beregninger og simuleringer af lydgenerering, lydudbredelse, lydisolation m.m. skal supplere eller erstatte målinger, inden vi sammenholder resultaterne med den menneskelige lydopfattelse og oplevede støjgene, som også i et vist omfang kan forudberegnes. 

Målgruppe

Målgruppen er meget bred og omfatter blandt andet:

  • Producenter af maskiner, anlæg, vindmøller, byggematerialer, støjskærme
  • Brancheforeninger inden for byggematerialer, vindmøller mv.
  • Bygherrer, arkitekter, entreprenører, byggefirmaer og boligselskaber
  • Myndigheder, beslutningstagere, arkitekter og rådgivere .

Tidligere projekter

Projektet viderefører og -udvikler de processer og resultater, der er opnået i Resultatkontrakt 2016-2018.