Adgang til viden om standardisering og en solid måleteknisk infrastruktur skal give danske virksomheder de bedste forudsætninger for vækst og global konkurrenceevne i fremtidens digitale og grønne markedsplads.

Standardisering og metrologi skal sikre fundamentet under den grønne omstilling

Standardisering og metrologi er integrerede og fundamentale dele af vores hverdag, produktion og internationale samhandel.

Standarder bidrager til innovation, til at åbne nye markeder og til at sikre danske virksomheder adgang til globale værdikæder. En stærk metrologisk infrastruktur bidrager til, at virksomheder, forbrugere og samfund kan have tillid til måleresultater og afregninger.

Begge områder er derfor helt centrale for dansk vækst og konkurrenceevne – men begge områder bliver også i disse år særligt udfordrede ift. at kunne følge med den grønne og digitale omstilling. For innovation og teknologier udvikler sig hurtigt, mens standardiseringsprocesser tager tid.

I projektet ”Værdi gennem standarder og måleteknisk infrastruktur” vil vi sikre, at standardisering og metrologi skaber et fundament under den grønne og digitale omstilling på tværs af sektorer og teknologiformer i tråd med anbefalingerne fra klimapartnerskaberne og til støtte for Danmarks styrkepositioner. Vi vil sikre, at danske virksomheder får både tidlig og bedst mulig indsigt i og forståelse for nye standarder og samtidig mulighed for at præge udviklingen til gavn for dansk konkurrenceevne.

Europas bedste adgang til viden om standarder og måleteknik

Projektets ambition er at give dansk industri Europas bedste adgang til viden om standarder, godkendelseskrav og måleteknik. Det gælder særligt de mange små og mellemstore virksomheder, der ikke har ressourcer eller mulighed for selv at følge udviklingen eller deltage i standardiseringsarbejdet.

Med indsatsområdet vil vi sikre industrien adgang til den nyeste viden og services inden for standardisering og legal metrologi ved at:

  • formidle viden fra nationale og internationale standardiseringsudvalg til industrien 
  • opretholde og udvikle nationale referencelaboratorier og måletekniske ydelser med særligt fokus på den grønne og digitale omstilling, inkl. udviklingen af standarder til måling af grønne energikilder
  • udvikle værktøjer, der kan understøtte en digital omstilling inden for standarder og måleteknologi
  • udvikle kalibreringsmetoder, der skaber så præcise og virkelighedsnære målinger som muligt.
grøn omstilling, digitalisering, figur

Værdi af standarder og metrologi skal komme hele industrien til gavn – og særligt SMV’erne

Projektet har i sin natur en bred aftagergruppe, da dens værdiskabelse gavner stort set alle danske styrkepositioner og sektorer.

Det gælder industrier, der er underlagt meget omfattende regulatoriske krav som fx life science, pharma-, biotek- og medicoindustrien, spaceindustrien, men også producenter af produkter, hvor anvendelsen af standarder til dokumentation af bæredygtighed/eco-design og lovkrav skal bidrage til at drive en bæredygtig udvikling og vækst.

Målgruppen kan derfor defineres af virksomheder, der skal have testet og godkendt nye produkter i henhold til komplekse og ofte overvældende regulatoriske krav, virksomheder der har behov for kalibreringer, der er præcise og sporbare på det højeste niveau og kan gennemføres under hensyntagen til reelle driftsforhold, samt myndigheder, indkøbere og forbrugere, der skal have tillid til, at produkter og målinger lever op til eksisterende regler, standarder og kvalitetskrav.