FORCE Technology driver en række erfa-grupper inden for rammerne af Center for Legal Metrologi (CLM).

Erfa-grupper der skaber værdi

Erfa-grupperne i Center for Legal Metrologi (CLM) har over 10 års historik med at drive arrangementer og formidle viden om legal metrologi i Danmark. Som medlem af en erfa-gruppe, kan du forvente kontinuerligt at få den nyeste viden om: 

 • måleteknik i dag - og forventninger til fremtiden
 • installationsforhold
 • national og international lovgivning, herunder om standarder og regulerende dokumenter (EN, OIML, WELMEC)
 • egenkontrol af målere i drift

FORCE Technology har formandskabet for CLM og driver 9 af de 10 CLM erfa-grupper. I 2018 havde erfa-grupperne over 200 medlemmer i alt, og vi oplever en fortsat stigende interesse for vores aktiviteter.

Erfa-grupperne drevet af FORCE Technology er: 

 • Fjernaflæsningsmålere
 • e-mærkning
 • Software
 • Vægte og dimensionsmålere
 • Målere til andre væsker end vand
 • Varmeenergimålere
 • Elmålere
 • Gasmålere
 • Vandmålere
 • Kommunikationssystemer til målere

Hvordan bliver du medlem af CLM erfa-grupperne? 

Grupperne henvender sig til fabrikanter, forhandlere, forsyningsselskaber, myndigheder, boligselskaber og andre brugere. Hver erfa-gruppe holder minimum 3 arrangementer årligt, der inkluderer erfa-gruppemøder og temadage.

Du kan blive medlem eller høre mere om erfa-møderne, medlemskab og priser ved at kontakte gruppens sekretær via links ovenfor.

Måletekniske vejledninger CLM.VAND.01 og CLM.VARME.01

Gældende udgaver af de måletekniske vejledninger CLM.VAND.01 og CLM.VARME.01:

Ovenstående måletekniske vejledninger beskriver i detaljer udførelsen af egenkontrol af vand- og varmeenergimålere. De beskriver bedste praksis, som er baseret på mange års erfaringsgrundlag hos CLM. Vejledningerne tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr. 9464 af 20. juni 2018 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

Der er udviklet et tilhørende værktøj til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol.

 

Arrangementer

Hold din viden opdateret inden for teknologi og innovation - deltag i vores seminarer, workshops, temadage og andre arrangementer.

Klubber og netværk

Vær med og del din viden i fagnetværk for ligesindede - bliv medlem af en af vores klubber eller erfa-grupper.