FORCE Technology driver en række erfa-grupper inden for rammerne af Center for Legal Metrologi (CLM).

Erfa-grupper der skaber værdi

Erfa-grupperne i Center for Legal Metrologi (CLM) har over 10 års historik med at drive arrangementer og formidle viden om legal metrologi i Danmark. Som medlem af en erfa-gruppe, kan du forvente kontinuerligt at få den nyeste viden om: 

  • måleteknik i dag - og forventninger til fremtiden
  • installationsforhold
  • national og international lovgivning, herunder om standarder og regulerende dokumenter (EN, OIML, WELMEC)
  • egenkontrol af målere i drift

FORCE Technology har formandskabet for CLM og driver 9 af de 10 CLM erfa-grupper. I 2018 havde erfa-grupperne over 200 medlemmer i alt, og vi oplever en fortsat stigende interesse for vores aktiviteter.

CLM opererer inden for rammerne af paraplyorganisationen DaniaMet

Erfa-grupperne drevet af FORCE Technology er: 

Hvordan bliver du medlem af CLM erfa-grupperne? 

Grupperne henvender sig til fabrikanter, forhandlere, forsyningsselskaber, myndigheder, boligselskaber og andre brugere. Hver erfa-gruppe holder minimum 3 arrangementer årligt, der inkluderer erfa-gruppemøder og temadage.

Du kan blive medlem eller høre mere om erfa-møderne, medlemskab og priser ved at kontakte gruppens sekretær via links ovenfor.


Arrangementer

Hold din viden opdateret inden for teknologi og innovation - deltag i vores seminarer, workshops, temadage og andre arrangementer.

Klubber og netværk

Vær med og del din viden i fagnetværk for ligesindede - bliv medlem i en af vores klubber eller erfa-grupper.