e-mærkning er din garanti for, at dine færdigpakninger ikke kan nægtes indført i et EEA-land på baggrund af mangel i nettoindholdet.

e-mærkningen sikrer lettere eksport af færdigpakninger

e-mærkning af pakninger giver garanti for, at et produkt er pakket i overensstemmelse med det gældende EU-direktiv og Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Alle lande i EEA, dvs. EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet, anerkender gensidigt e-mærkningen. Dermed er du som producent eller importør sikret en lettere eksport og import af dine produkter mellem de pågældende lande.

FORCE Technology tilbyder, som det eneste laboratorium i Danmark, rådgivning omkring reglerne for e-mærkningen, således at din virksomhed kan overholde kravene.

e-mærkning er en international og anerkendt handelsparameter

Som eksportør kan du med e-mærkningen stille garanti for, at dit parti færdigpakninger i gennemsnit indeholder den anførte mængde produkt. Samtidig er der defineret krav til underfyldningen af enkelt færdigpakninger i et parti, hvorfor du kan anvende reglerne om e-mærkning som aftaleparameter mellem dig som producent og din kunde.

Som importør af færdigpakninger, der er fremstillet i alle EEA-medlemslande, kan du frit importere til Danmark. Men importerer du e-mærkede færdigpakninger fra lande udenfor EEA, kræver denne import overholdelse af krav til dokumentation for egenkontrol - på samme måde som ved fremstilling i Danmark.

FORCE Technology tilbyder rådgivning til både importører og eksportører af færdigvarepakninger.

Hvordan får du e-mærket din færdigpakning?

e-mærkning er en frivillig ordning, som du som virksomhed selv kan anmelde brugen af hos Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om brugen af e-mærket. Da vejledningen ikke omfatter alle de forhold, som en virksomhed kan komme ud for, tilbyder FORCE Technology:
  • rådgivning om opbyggelse af egenkontrolsystemet, så det lever op til kravene
  • regelmæssige tilsynsbesøg, der sikrer, at jeres egenkontrolsystem leverer partier af færdigpakninger, som lever op til kravene.

Epsilon-mærkede måleflasker (3)

Epsilon-mærket er relevant for dig, der producerer flasker. Epsilon-mærkede måleflasker giver virksomheden, der anvender flaskerne til e-mærkede færdigpakninger, mulighed for at kontrollere fyldningen, uden at emballagen åbnes. Epsilon-mærkningen kan også anvendes som aftalegrundlag for den mængde, som flasken kan indeholde, når den fyldes.

FORCE Technology tilbyder, som det eneste laboratorium i Danmark, rådgivning om opbyggelse af egenkontrolsystemet, samt aftale om regelmæssige tilsynsbesøg, så I er sikre på, at jeres egenkontrolsystem leverer partier af epsilon-mærkede måleflasker, som lever op til kravene.