Vi tilbyder hjælp til overensstemmelseserklæringer og egenkontrol samt rådgivning om regler og dokumentation for fødevarekontaktmaterialer.

Alle der producerer og emballerer fødevarer, og alle der producerer, importerer eller forhandler fødevarekontaktmaterialer og genstande, skal overholde lovgivningen vedrørende fødevarekontaktmaterialer.

Ikke nok med at du skal have styr på fødevarelovgivning og dokumentation i Danmark og EU, men ved eksport skal du også have styr på lovgivningen i modtagerlandet og have den nødvendige dokumentation.

Forskellige dokumentationskrav til forskellige fødevarekontaktmaterialer

Ved import fra lande udenfor EU skal du desuden sikre dig, at emballagerne til emballerede fødevarer, produktionsudstyr, emballagematerialer, køkkengrej og service, osv. overholder EU-kravene, og at dokumentationen er tilstrækkelig og pålidelig.

Da der benyttes mange forskellige fødevarekontaktmaterialer som plast, metal, gummi, silikone, glas, coatings, keramik, emaljer, træ, kork, sten, cellofan, papir og pap osv., og ikke alle materialer er omfattet af specifik EU-lovgivning, kan dokumentationskravene være vanskelige at definere og håndtere.

Solid erfaring og faglig bredde inden for fødevarekontaktmaterialer

Vi har gennem årtier rådgivet  fødevareindustrien og råder over egne laboratorier og har derfor en solid erfaringsbase inden for ledelsessystemer  i fødevareindustrien. 

Kombinationen af stor faglig bredde og specialviden gør os til en effektiv partner for virksomheder, der søger løsninger på problemstillinger omkring fødevarekontaktmaterialer og fødevaresikkerhed.

Vores specialister har mange års erfaring med specifik rådgivning af små og store danske, udenlandske og internationale virksomheder vedrørende fødevarekontaktmaterialer, og kan trække på denne store erfaring, når vi skal hjælpe dig. Derved kan vi ofte spare dig for unødvendige omkostninger og risici.

International lovgivning relateret til fødevarekontaktmaterialer

Vi håndterer opgaver vedrørende eksport/import af fødevarekontaktmaterialer til/fra USA, Canada, Kina, Japan, Sydkorea, Rusland, Brasilien, Tyrkiet, Argentina, Australien, New Zealand, Indien, Sydafrika og europæiske lande uden for EU. 

Vi har desuden et indgående kendskab til de nationale lovgivninger og guidelines i EU, samt industrisammenslutningernes og Europarådets guidelines.

Materiale- og produktdokumentation af fødevarekontaktmaterialer

Inden for materiale- og produktdokumentation fødevarematerialer tilbyder vi at:

 • Udarbejde analyseprogrammer, så unødigvendige analyser undgås, og de rigtige medtages
 • Vurdere analyseresultater, så du ved, om din leverandør har analyseret for det rigtige
 • Vurdere dine leverandørers overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation
 • Udfærdige overensstemmelseserklæringer til dine kunder
 • Vurdere materialers egnethed under forskellige procesforhold og anvendelser
 • Specificere krav til materialer og dokumentation af produktionsudstyr i udbudsmaterialer 
 • Specificere de krav, dine produkter skal leve op til på eksportmarkederne og opbygge din virksomheds kompetencer 
 • Fungere som uvildig tredjepart i de tilfælde, hvor en leverandør af forretningsmæssige årsager ikke ønsker at give kunden fuldstændige oplysninger om materialers sammensætning

Systemer, viden og styring relateret til fødevarekontaktmaterialer

Inden for systemer, viden og styring tilbyder vi at:

 • Opbygge og udvikle egenkontrol og kvalitetsledelsesprocesser
 • Træne medarbejdere på alle niveauer i sikring af fødevarekontaktmaterialers egnethed
 • Fortolke og rådgive om lovgivning og guidelines vedrørende fødevarekontaktmaterialer
 • Håndtere tvister med Fødevarestyrelsen eller udenlandske myndigheder
 • Holde dig ajour med udviklingen af lovgivning og guidelines på området