Stor samlet videnbase i hygiejnisk design og procesteknologi

Danmark har et højt niveau inden for fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det bevirker, at både fødevare- og udstyrsproducenter til stadighed stiller højere og højere krav til funktionalitet at produktionsudstyr. Det handler om hurtig og effektiv rengøring, god hygiejnisk levetid, bæredygtighed og mulighed for fleksibel afvikling af produktion. For at fastholde vores høje niveau er det afgørende, at viden samles, udvikles og formidles til de relevante industrier.

Fødevaresikkerhed driver udviklingen

Det gør, at fødevareproducenter har stor bevågenhed på dette og specielt på dokumentation af produktionsprocesser og fødevarekontaktmaterialer, hvilket i høj grad skyldes, at de store detailkæder løbende kræver mere og mere viden om fremstillingsprocesser. Samtidig er der en udvikling mod øget bæredygtighed som kræver forståelse af produktion og hygiejne i en bredere sammenhæng.

I FORCE Technology har vi fokus på en holistisk tilgang til fødevareprocesdesign, hvor høj fødevaresikkerhed kan opnås også når der skal tænkes radikalt nyt fx med udnyttelse af nye materialer, opnåelse af en højere automatiseringsgrad med IoT og data og tilpasning til samfundskrav (fx FN’s 17 verdensmål).

Et bredere perspektiv som inkluderer et internationalt fokus på hygiejnisk design

I EU arbejder EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) løbende på at forbedre guidelines til industrien i samarbejde med detailhandlen, fødevare- og udstyrsproducenter således, at fremtidens standard for produktion, logistik og anden produkthåndtering optimeres med hensyn til hygiejne. 

Det samme gør sig gældende i USA og resten af verden. Derfor er det afgørende med en stærk videnbase, som løbende opdateres bl.a. ved initiering af og deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter.

Hygiejnisk design i fødevare- og pharma-brancherne 

Der er tillige stigende interesse for at fødevare- og pharma-branchen lærer af hinanden og udnytter hinandens styrker. Således er pharma-branchen stærke på produktionsprocesser og procedurer samt dokumentation, mens fødevarebranchen er stærke på hygiejnisk design og rengørlighed. Det anvendte procesudstyr er ofte bygget af de samme komponenter.

I FORCE Technology er vi meget opmærksomme på, at der er store fordele ved en samkøring af behov og krav, da målet i sidste ende er det samme - nemlig høj forbrugerbeskyttelse. Vi samler viden på tværs af brancher og udnytter fx dette til udvikling af nye sensorprincipper og udarbejdelse af modeller, der kan forbedre drift og design af processer. Vores viden er baseret på guidelines og standarder fra EHEDG, ISPE og ASME

Center for Hygiejnisk Design - hygiejnisk design og produktsikkerhed til fødevare-, biotek- og pharmabranchen

Facilitet

Center for Hygiejnisk Design

EHEDG-akkrediteret testlaboratorium for fødevarer, biotek og pharma.
Fødevareproduktion

Projekt

Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Nye metoder skal sikre bedre hygiejne i lukket produktionsudstyr.