Hygiejnisk design og produktsikkerhed til fødevare-, biotek- og pharmabranchen, incl. EHEDG-akkrediteret testlaboratorium

Center for Hygiejnisk Design

Center for Hygiejnisk Design (CHD) er en viden- og serviceleverandør, som giver virksomheder adgang til den nyeste viden indenfor hygiejnisk design og produktsikkerhed. Centeret har sin basis i fødevarebranchen. Den opbyggede viden vil også have stor værdi for brancher som biotek og pharma. Centerets mål er at fremme hygiejnisk design, rengørlighed og levetid af procesudstyr og således nedbringe levetidsomkostninger for produktionsudstyret.

I CHD indgår et EHEDG-akkrediteret testlaboratorium - det eneste i Danmark. Centret leverer tillige kundetilpassede valideringsservices af hygiejnisk performance, rengørlighed, monitering af CIP-rengøring og viden om fødevarekontaktmaterialer (FKM). Centret indgår i udviklings – og forskningsprojekter, som understøtter virksomhedernes fødevaresikkerhed og understøtter opdatering af vidensopbygningen.

Tal med en ekspert

Book en halv times gratis møde med en af vores eksperter i hygiejnisk design og fødevaresikkerhed

Hvilke kompetencer kan du få adgang til?

I Center for Hygiejnisk Design tilbyder vi:
 • EHEDG-certificering af procesudstyr 
 • Kundetilpassede test til validering af rengørlighed
 • Optimering af lukkede processystemer fx med anvendelse af CFD
 • Rådgivning i forbindelse med kravsspecifikation og optimale projektforløb
 • Monitering og optimering af CIP-rengøring
 • Viden om dokumentering og sammensætning af fødevarekontaktmaterialer
 • Kurser inden for hygiejnisk design, fødevaresikkerhed og fødevarekontaktmaterialer
 • Evaluering af pakninger og koblinger for funktionalitet ifølge ASME BPE til
  dampsterilisering (SIP) og rengøring (CIP) mm.

ER DET RELEVANT FOR DIN VIRKSOMHED?

Center for Hygiejnisk Design henvender sig til danske virksomheder inden for en lang række sektorer: 

 • Udstyr:
  Optimering af rengørelighed af komponenter, test af rengørelighed og EHEDG-certificering, rådgivning i design fasen fx med CFD-beregninger.
 • Fødevarer og biotek:
  Identifikation af nødvendige krav til hygiejnisk design, validering af rengøring, optimering af hygiejnisk drift og vedligehold samt vurdering af produktsikkerhed
 • Pharma:
  Udnyttelse af hygiejnisk design til sikring af optimale aseptiske processer, validering af rengøring, optimering af hygiejnisk drift og vedligehold, validering af processer
 • Systemleverandører og rådgivere:
  Optimering af projektforløb med fokus på validering af hygiejnisk design.