Rådgivning om mikrobiologisk fødevaresikkerhed, produktkvalitet, hygiejnisk design, rengøring af produktionsanlæg og validering af rengøring. 

Blot ét kritisk sted, hvor der ikke er styr på fødevaresikkerheden i din produktion kan få alvorlige konsekvenser for dine kunders sundhed og sikkerhed. Det kan betyde dårlig omtale, erstatningskrav og omfattende kontrol fra myndighederne. Derfor skal fødevaresikkerhed tænkes ind i alle operationer og processer i din produktion.  

Mikrobiologisk og hygiejnisk risikovurdering er en vigtig del af egenkontrollen, hvor en korrekt udført risikovurdering sikrer, at faldgruber i produktionen er gennemtænkt, således at egenkontrollen virker optimalt. 

Specialiseret viden om mikrobiologisk fødevaresikkerhed

Vi har specialiseret viden om fødevaremikrobiologi, herunder patogene mikroorganismer og biofilm. Endvidere rådgiver vi om hygiejnisk design og rengøring, herunder desinfektions- og sterilisationsprocesser samt HACCP og ledelsessystemer til fødevaresikkerhedsvirksomheder. 

Alle disse parametre danner tilsammen grundlag for, at du får den optimale rådgivning om fødevaresikkerhed i hele din fødevareproduktion.

Rådgivning om flere parametre inden for fødevaresikkerhed

Vi rådgiver om: 

 • Mikrobiologiske udfordringer i produktionen af fødevarer - særlig inden for mejeri og mejeriprodukter, hvor indholdet af termoresistente kim og termofile kim har stor betydning for produktkvaliteten   
 • Rengøring, desinfektions- og sterilisationsprocesser
 • Validering af rengøring 
 • Vurdering af mikrobiologiske analyseresultater 
 • Vurdering af anvendt hygiejnisk design i eksisterende produktionsanlæg samt i forbindelse med nydesign
 • NDT-analyser - vurdering af forekomst af revner, sprækker og pittings
 • Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer 
 • Materialer og emballager 
 • Indretning af produktionslokaler
 • Virksomhedslaboratorier

Tilpasset mikrobiologisk analyse 

I visse tilfælde er de normalt anvendte standardtests til mikrobiologisk analyse ikke tilstrækkelig gode til detektering af stressede mikroorganismer, herunder mikroorganismer fra biofilmen, hvorfra den mikrobiologiske kontaminering er sket. 

Det er svært at foretage en effektiv validering af rengøringen i det lukkede produktionsudstyr. Ofte kan prøverne ikke underkastes standardtest, idet mikroorganismer, der er tilbage i skyllevandet har været i en biofilm og derfor skal det nøje vurderes, hvordan valideringen bedst foretages – både i forhold til den eksisterende produktion, men også i forhold til det eksisterende produktionsudstyr.  

Ved direkte kvalitetsmæssige udfordringer med produktet kan det også have stor betydning at vurdere både på antallet af mikroorganismer og på diversiteten af kolonier, og ud fra disse resultater give en vurdering af årsagen til kvalitetsbrist samt en vurdering af mulige løsninger.

Vi kan som 3. part hjælpe dig med at vurdere, hvilke prøver og hvor i produktionen, der med fordel kan udtages samt hvilke analyser, prøverne med fordel kan analyseres for. Der ud over kan vi hjælpe dig med vurderingen af de mikrobiologiske resultater. 

Løsninger på udfordringer om fødevaresikkerhed

FORCE Technology har mange års erfaring inden for fødevareindustrien, hvor det ofte viser sig at mikrobiologiske udfordringer kan kædes sammen med brist i: 

 • Rengøring
 • Validering af rengøringen
 • Hygiejniske design af udstyr, hvor også forekomsten af revner/sprækker eller pittings hører under. 

FORCE Technology råder også over en solid erfaringsbase inden for ledelsessystemer i fødevareindustrien bl.a. FSSC 22000. 

Kombinationen af stor faglig bredde og specialviden gør os til en effektiv partner for virksomheder, der søger løsninger på problemstillinger omkring fødevaresikkerhed og fødevarekontaktmaterialer.