CLMs værktøjer til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol

Værktøjer til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol i forbindelse med egenkontrol af vand- og varmeenergimålere i brug.

Center for Legal Metologi (CLM) har i samarbejde med Dansk Fjernvarme og FORCE Technology udviklet et værktøj, som forsyningsselskaberne kan benytte, når de skal vurdere resultaterne fra en enkelt- eller dobbelt stikprøve på et parti koldtvandsmålere eller varmeenergimålere.

For varmeenergimålere kan værktøjet kun anvendes for partier af komplette varmeenergimålere, der anvendes i husholdninger (ikke industri/erhverv).

Der er udgivet disse 4 værktøjer:

NB: Den tidligere udgave af regneark med de 4 værktøjer fra 19. og 27. november 2019 skal ikke anvendes pga. metodefejl.
 

Vejledning for værktøj til vurdering af resultat fra stikprøvekontrol

På baggrund af stikprøvestørrelsen og -resultaterne giver værktøjet en anbefaling til, hvor længe der maksimalt bør gå til den næste stikprøve på partiet.

Anbefalingen laves ud fra en statistisk metode, som er beskrevet under fanen "Metode" i Excel-arket.

Det er altid målerejerens ansvar, at der udføres en tilstrækkelig egenkontrol på afregningsmålere, og at der tages hensyn til de faktiske måletekniske forhold, erfaringer med målertypen mv.

Anbefalingen fra dette værktøj kan derfor udelukkende benyttes som en hjælp til at lave vurderingen og bør altid suppleres med en vurdering af de konkrete måletekniske forhold, som dokumenteres på skrift enten i værktøjets kommentarfelt eller i et separat dokument.

For varmeenergimålere kan Dansk Fjernvarme vejlede i forhold til generelle spørgsmål til egenkontrollen og anvendelsen af værktøjet, men for konkret hjælp til den praktiske anvendelse eller til vurdering af de måletekniske forhold for et parti henvises der til egen rådgiver.

FORCE Technology kan yde konsulentbistand i forhold til egenkontrol og anvendelsen af værktøjet.

Yderligere vejledning kan findes i de måletekniske vejledninger CLM.VAND.01 og CLM.VARME.01.