Aktiviteter i projektet 'Den Digitale Fabrik'

Hvordan hjælper 'Den Digitale Fabrik' din virksomhed til succes med digital innovation? Hvad er trinene i processen? Hvor lang tid tager de?

Hvorfor 'Den Digitale Fabrik'?

Digital innovation giver mulighed for at forbedre produktions- og forsyningskædenes ydeevne, øge fortjenstmargenerne og konkurrencefordelen.

Kernen i at lykkes i en digital innovationsrejse er:

  • Identificering af de rigtige projekter: hver virksomhed har sine egne krav, behov og mål
  • Kvantificering af potentialerne af de digitale innovationsprojekter: du har brug for tal for at kunne formulere en business case
  • At have adgang til de rigtige kompetencer: udførelsen af digitale innovationsprojekter kræver kompetencer på flere områder - ofte nye.

Produktionsselskaber kæmper ofte med at imødekomme disse behov og dermed og dermed i at gennemføre deres digitale innovationsrejse.

Programmet 'Den Digitale Fabrik' er bygget på en veldefineret rækkefølge (beskrevet nedenfor), der sikrer, at virksomhederne har succes med deres digitale innovationsrejse.

Hvad er trinene i 'Den Digitale Fabrik'?

Hver deltagende virksomhed vil gennemgå en 'Digital Factory Mapping', hvor digitale innovationsmuligheder identificeres, og deres potentialer kvantificeres, og en 'Digital Factory Realisation' fase, hvor den mest lovende løsning vil blive implementeret.

Den digitale fabrik - trin i programmet

I løbet af Digital Factory Mapping-fasen vil din virksomhed gennemgå en 'Digital factory mapping', en state-of-the-art analytisk tilgang baseret på en synergi mellem lean-værktøjskassen og digital maturity-konceptet. Processen dækker et tidsrum på to måneder og omfatter:

Bevidsthedsskabelse

Industrielt IoT awareness-seminar og fastlæggelse af omfanget af kortlægningen.

Dataindsamling

Dataindsamling på fabrikken vedrørende materiale- og informationsstrømme.

Dataanalyse

Identifikation af forbedringsmuligheder og kvantificering af deres potentialer.

Digital innovation roadmap

Formulering, prioritering og valg af specifikke løsninger til udnyttelse af potentialerne.

I løbet af Digital factory realisation-fasen vil din virksomhed blive understøttet i implementeringen af den mest relevante løsning for at udnytte de identificerede forbedringsmuligheder og de tilhørende potentialer. Processen varer cirka fem måneder (afhængigt af projektet) og omfatter:

Capabilities mapping

Kortlægning af de nødvendige kompetencer til implementering af løsningen.

Market/knowledge analyse

Undersøgelse af tilgængelig ”off the shelf” teknologi og -viden.

Implementeringsplan

Definition af løsningens omfang, succeskriterier, milepæle og tidsramme.

Løsningsimplementering

Implementering af løsningen inden for det definerede anvendelsesområde.

Konsekvensanalyse

Evaluering af virkningen fra den implementerede løsning og af implementeringsprocessen i forhold til succeskriterierne.

Hvis du vil lære mere om Digital factory mapping, er du velkommen til at kontakte os.