Flowcenteret, der er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, dækker det samlede metrologiske flowområde.

Centret tilbyder måling, strømningsteknisk viden og værktøjer til industri og service, herunder rådgivning om den legale metrologi på området. Visionen er et center, der kan varetage de nationale behov og internationalt gøre sig gældende blandt de bedste metrologiske flowcentre.

Aktørerne i Flowcenteret er Teknologisk Institut og FORCE Technology, der begge har nationale metrologilaboratorier på områderne og sammen har flowfaciliteter og -viden på internationalt niveau.

Flowmåling inden for:

  • Vand
  • Fjernvarme
  • Spildevand
  • Olie og benzin
  • Andre væsker
  • Gas
  • Luft/anemometri

Flowcenteret er rettet mod brugerne

Flowcenteret er stedet, hvor producenter af måleudstyr, procesindustrien, medicinalindustrien, hospitaler, distributionsselskaber, myndigheder og andre med interesse i flowmåling får tilført sporbarhed og anden dokumentation. Her leveres også ny viden og svar på spørgsmål omkring målinger og beregninger, legal metrologi samt lovgivning på området.

Flowcenteret dækker brugernes behov fra mikrostrømninger med relevans for medicoteknik og avancerede processer til makrostrømninger med relevans for proces- og kraftværksindustrien, energi- og forsyningssystemer og for miljøet.