På vores unikke facilitet kalibreres jeres flowmålere ved lavt tryk med atmosfærisk luft og trykluft som medie.

Ekstraordinært system til lavtrykskalibrering

Faciliteten til flowkalibrering ved lavt tryk leverer førstegangsverificering, kontrol og rekalibrering af volumen-, masse- og dP-målere, samt flow hoods, ventiler og dyser ved hjælp af både atmosfærisk luft og trykluft.

Vi kalibrerer ved et stabilt flow, tryk og temperatur, og vi kan kalibrere alle målere inden for et flowinterval på 0,001 In/min. til 25000 m3/t Ucmc 0,16 til 0,34%.

Lavtryksfaciliteten omfatter:

 • Atmosfærisk kalibrering på Diaphragm Bench
 • Atmosfærisk kalibrering af flowmålere på Calbench
 • Fire linjer til lavtrykskalibrering i forskellige flowintervaller og tryk

Lavtrykskalibrering sikrer et korrekt målt og aflæst flow. Målere, der er kalibreret på vores lavtryksfaciliteter, har derfor minimal kalibreringsusikkerhed.

Akkrediteret i henhold til ISO 17025

De kalibreringstjenester, der udføres på vores laboratoriefacilitet, er ISO 17025-akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond DANAK.

Derudover er FORCE Technology Gas Flow medlem af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), og vi deltager i European References for Gas (EuReGa).

Lavtrykskalibrering af jeres målere med luft

Når I bestiller lavtrykskalibrering af målere hos os, skræddersys tjenesten altid til jeres specifikke behov:

 • Kalibrering 24-7, inklusive weekender og nætter, efter aftale
 • Kalibrering på faste tidspunkter med mulige besøg, og kalibrering i slots uden kundens tilstedeværelse

Som kunde kan I forvente kalibrering af høj kvalitet fra vores medarbejdere, som har en bred ekspertviden og mange års erfaring. Derudover er vores tjenester inden for lavtrykskalibrering af målere med atmosfærisk luft kendetegnet ved følgende:

 • Vi arbejder på primærniveau
 • Vi genererer sporbarhed, og vi er med i European References for Gas (EuReGa)
 • Vi tilbyder kalibrering til den rigtige pris
 • Vi færdiggør opgaven - selv hvis der skulle opstå komplikationer
 • Vi kalibrerer året rundt uafhængigt af sæson
 • Vi udfører hurtige målerudskift uafhængigt af målere og målerstørrelse.

Dermed er I som kunde sikret høj kvalitet, hurtig ekspedition og service til den rigtige pris.

Kalibrering af gasflowmålere og gasvolumenmålere

Flowområde Gasart Statisk tryk Kalibreringsusikkerhed
0,001 - 50 Nl/min.
0,0013 - 65 g/min.
Alle* 0 - 10 bar 0,17 %
0,19 %
                   
0,025 - 17 m3/h
0,03 - 22 kg/h
N2/luft 0 - 50 bar 0,22 %
0,26 %
                   
1 - 400 m3/h
1,3 - 520 kg/h
Luft Atm. 0,18 %
0,24 %
                   
5 - 1000 m3/h
6,5 - 6500 kg/h
Luft 0 - 8 bar 0,32 %
0,34 %
                   
10 - 4000 m3/h
13 - 5000 kg/h
Luft Atm. 0,18 %
0,24 %

65 - 25000 m3/h Luft Atm. 0.23 %

*) Kalibreres med luft eller nitrogen og omregnes til relevant medie (masseflowcontrollere)

Atmosfærisk kalibrering af flowmålere på Diaphragm Bench.
Atmosfærisk kalibrering af flowmålere på Calbench.
Tre linjer til lavtrykskalibrering i forskellige flowintervaller og tryk.