Krav til deltagelse i programmet 'Den Digitale Fabrik'

Er din virksomhed berettiget til at deltage i programmet 'Den Digitale Fabrik'? Hvad er kravene?

Hvem kan deltage i programmet 'Den Digitale Fabrik'?

Kun 18 virksomheder vil få fordel af 'Den Digitale Fabriks' nyskabende program.

For at være berettiget til at deltage skal din virksomhed leve op til nedenstående kriterier.

Virksomheden skal

  • være en lille eller mellemstor virksomhed (10-250 ansatte)
  • have en eller flere produktionslinjer i Danmark
  • investere cirka 150 mandetimer i programmet (ca. 50 timer til de indledende kortlægnings- og analyseaktiviteter: Digital Factory Mapping og ca. 100 timer til udførelsen af det digitale innovationsprojekt: Digital Factory Realisation)
  • yde et delvist kontantbidrag ved at investere et beløb på 50.000 DKK i Digital Factory Mapping. Hvis du beslutter dig for at udføre Digital Factory Realisation skal du være forberedt på at investere et ekstra beløb til dækning af en del af konsulenttimerne og den hardware/software, der skal implementeres (de resterende konsulentomkostninger dækkes af Industriens Fond).

Virksomheder, der lever op til disse kriterier, vil blive optaget efter først til mølle-princippet.

Er din virksomhed berettiget, eller er du i tvivl, så kontakt os.