Om projektet 'Den Digitale Fabrik': Digitalisering af produktionsprocesser

’Den Digitale Fabrik’ skal hjælpe SMV’er med at forløse digitaliseringspotentialet i deres produktioner og accelerere den digitale transformation, der kan styrke den danske konkurrenceevne.

Digitalisering skal styrke den danske konkurrenceevne

Hvis Danmark skal være førende på styrkepositioner, kræver det, at små og mellemstore virksomheder kan bidrage til vækstskabelsen. Her kan evnen til at digitalisere produktioner og produktionsprocesser være afgørende for, om en mindre, dansk produktionsvirksomhed kan klare sig på et internationalt marked, hvor der konkurreres på leveringstid, pris og kvalitet.

Der ligger nemlig et kæmpe konkurrencepotentiale i digitaliserede produktionsprocesser og -faciliteter – dvs. processer og faciliteter der er digitale, automatiserede og fremtidssikrede mod fejl, nedbrud, manuelle arbejdsgange og manglende kobling til systemer og netværk. 

Men digitaliseringspotentialet i de små og mellemstore produktionsvirksomheder forbliver ofte uforløst, fordi virksomhederne enten mangler ressourcer eller kompetencer, eller ikke selv evner at sikre den digitale transformation. 

Derfor vil vi i projektet ”Den Digitale Fabrik” sætte skub i digitaliseringen i SMV’erne ved at hjælpe med at udnytte de muligheder, som ny teknologi giver i optimeringen af produktionen. I sidste ende skal det ruste flere SMV’er til at stå stærkere på de internationale markeder.

’Den Digitale Fabrik’ skal accelerere digitalisering i danske produktionsvirksomheder

Ambitionen med projektet er at accelerere den digitale transformation af produktionsfaciliteter i små og mellemstore produktionsvirksomheder. 

I løbet af projektet vil 18 små og mellemstore produktionsvirksomheder fra alle industrier og regioner gennemgå et transformationsforløb. I forløbet vil virksomhederne få identificeret og kvantificeret digitaliseringsforbedringer i deres produktion og implementeret en af forbedringerne, mens forløbet står på. 

Til formålet anvender vi den nyudviklede metode ”Digital Factory Mapping”, der bl.a. hjælper virksomhederne med at:

  • identificere konkrete digitale forbedringsmuligheder i en given produktion
  • estimere potentialet i forbedringerne som udgangspunkt for en tidlig business case
  • prioritere de digitale forbedringer.

Metoden skal øge virksomhedernes digitale parathed og modenhed i forhold til at implementere yderligere digitaliseringsforbedringer, efter projektet er afsluttet, og derved gøre deres produktion og hele deres forretning mere konkurrencedygtig. 

Det er nemlig en central og konkret ambition i projektet, at forløbet ikke blot skal kickstarte digitaliseringsprocessen men også ruste virksomhederne til at sætte flere digitaliseringsprojekter i gang med de forbedringsforslag, ”Digital Factory Mapping” har genereret.

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 9 for industri, innovation og infrastruktur.

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 12 for ansvarligt forbrug og produktion.