Kom godt i gang med energiledelse. Du får en forståelse for de generelle principper i energiledelse og en gennemgang af kravene i standarden.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset henvender sig til energi- og systemansvarlige, topledelsen og andre med relationer til energi i private eller offentlige virksomheder, der planlægger at indføre eller allerede har energiledelse.

Kurset er også velegnet for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditorer, der skal have viden om energiledelsessystemet eller offentlige myndigheder, der berører energiledelse i deres arbejde.

Kursusudbytte
  • formålet med energiledelse
  • de generelle principper i energiledelse og indholdet og opbygningen af standarden
  • nøglebegreber i ledelsessystemer
  • dokumenteret information - hvad der skal beskrives, og hvad der kan beskrives
  • at omsætte kravene i ISO 50001 til operative krav i virksomhedens energiledelsessystem
  • High Level Structure - hvordan energiledelse kan kobles sammen med eksisterende ledelsessystem inden for kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø

Forudsætninger for deltagelse

Ingen krævede forudsætninger, men kendskab til ledelsessystemer generelt vil være en fordel.

Indhold

  • Plan-Do-Tjek-Act Princippet - og "den røde tråd"
  • Gennemgang af nøglebegreber
  • Gennemgang af DS/EN ISO 50001:2018 standarden – herunder tolkning af krav
  • Eksempler på efterlevelse af krav