Et godt og praktisk kursus til dig, der skal være systemansvarlig, systemkoordinator eller på anden måde involveret i opbygning og implementering af ledelsessystemer. Vi kommer rundt om de fælles krav til ledelsessystemerne og har god tid til at arbejde med både forståelse og praktiske løsninger.

Virksomhedskursus

 • Dette kursus gennemføres pt. kun som virksomhedskursus
 • Kontakt Xenia Guetschow på xg@forcetechnology.com for at aftale nærmere

Kursusudbytte

 • Kendskab til og forståelse af de fælles krav der er til ledelsessystemer i  ISO kravstandarderne
 • Træning i at afdække en virksomheds behov for systemdokumentation
 • Træning i at anvende den procesorienterede metode ved udvikling, implementering og forbedring af ledelsessystemer
 • Værktøjer til selvstændigt at kunne udarbejde systemdokumentation og kortlægge systemets processer
 • Viden om systemledelsens dynamiske elementer, der sikrer systemets løbende udvikling.

Indhold

 • Ledelsessystem kravstandarder og de underliggende ledelsesprincipper
 • Procesorientering - forståelse for forretningsprocesser
 • Kravstandardernes fællesstruktur og fælles krav
 • Ledelsessystemets dokumentation
 • Systemledelse i praksis - hvem skal lave hvad?
 • Øvelser i proceskortlægning, fastlæggelse af virksomhedens rammer og vilkår, risikobaseret tankegang og udarbejdelse af systemdokumentation.

Kurset er i videst muligt omfang baseret på praktiske eksempler fra virksomheder og øvelserne gennemføres med udgangspunkt i virksomhedens egne processer og forhold.