Et godt og praktisk kursus til dig, der skal være systemansvarlig, systemkoordinator eller på anden måde involveret i opbygning og implementering af ledelsessystemer. Vi kommer rundt om de fælles krav til ledelsessystemerne og har god tid til at arbejde med både forståelse og praktiske løsninger.

Proceskortlægning, udarbejdelse af systemets dokumentation og introduktion til de fælles krav der er for ledelsessystemer.

Kursusudbytte

 • Kendskab til og forståelse af de fælles krav der er til ledelsessystemer i  ISO kravstandarderne
 • Træning i at afdække en virksomheds behov for systemdokumentation
 • Træning i at anvende den procesorienterede metode ved udvikling, implementering og forbedring af ledelsessystemer
 • Værktøjer til selvstændigt at kunne udarbejde systemdokumentation og kortlægge systemets processer
 • Viden om systemledelsens dynamiske elementer, der sikrer systemets løbende udvikling.

Indhold

 • Ledelsessystem kravstandarder og de underliggende ledelsesprincipper
 • Procesorientering - forståelse for forretningsprocesser
 • Kravstandardernes fællesstruktur og fælles krav
 • Ledelsessystemets dokumentation
 • Systemledelse i praksis - hvem skal lave hvad?
 • Øvelser i proceskortlægning, fastlæggelse af virksomhedens rammer, risikobaseret tankegang og udarbejdelse af systemdokumentation.

Kurset er i videst muligt omfang baseret på praktiske eksempler fra virksomheder.