Lær grundlæggende auditteknikker og bliv klar til at auditere og til at uddanne dig til lead auditor indenfor ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

Auditorkurset på 3 dage er en generisk basisuddannelse for auditorer, uanset hvilken type af ledelsessystem, der skal auditeres efterfølgende.

Auditorkurset er adgangsgivende til Lead auditor kurserne inden for ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

Auditorkurset handler om grundprincipperne for audit og er baseret på ISO 19011 ”Auditering af ledelsessystemer – Vejledning” og giver en introduktion til ledelsessystemstandarder og fælles struktur og fælles krav for disse. FORCE Technologys Lead Auditor kurser, fagmodulerne bygger videre på dette og handler ydermere om specifikke dele af de respektive standarder.

Auditorkurset skal være gennemført inden din deltagelse på et fagmodul på FORCE Technologys Lead Auditor kurser.
Første fagmodul skal startes op senest 24 måneder efter din deltagelse på grundmodulet.

OBS: Kurset kan gennemføres som virksomhedskursus på enten dansk eller engelsk. Kontakt os for et tilbud.

Kursusudbytte

Kendskab til:

  • Begreber om audit
  • Auditprincipper
  • Ledelsessystemernes fælles krav og struktur

Viden om og træning i:

  • Auditprocessen (forberedelse, gennemførelse og rapportering af audit)
  • Auditroller og ansvar
  • Auditoradfærd
  • Spørgeteknik og notatteknik

Auditorkurset afsluttes med en kort test, som indikerer dine stærke og svage sider. På baggrund heraf kan du forberede dig på din eventuelle deltagelse på et fagmodul.

Auditorkurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Forudsætninger for deltagelse

Der er ingen formelle krav for at deltage på kurset, men det er en klar fordel, at have en grundlæggende forståelse for audit og ledelsessystemer.

Indhold

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Auditorkurset gennemføres vekslende mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases.

Kurset er baseret på retningslinjerne for audit af systemer angivet i standarden ISO 19011.