5 dages lead auditor kursus er et tilbud for virksomheden, der har brug for at få uddannet 6 eller flere lead auditorer på en gang. Kurset er en kombination af vores auditor grundmodul og lead auditor fagmodul for kvalitetsauditorer og giver kursisterne mulighed for senere deltagelse på øvrige Lead auditor fagmoduler ved FORCE Technology.

5 dages Lead auditor kursus med mulighed for eksamen.

 Virksomhedskurser gennemføres som udgangspunkt på jeres lokation – eller på et kursussted, som I vælger

Kurset er for auditorer, kvalitetsprofessionelle, ledere og personer, der har behov for at mestre auditteknik til gennemførelse af interne eller eksterne audits – f.eks. i forbindelse med leverandørevaluering.

Kurset tager udgangspunkt i ISO 9000-serien og kravene i ISO 9001:2015, men auditteknikerne kan også bruges til audit af andre typer af ledelsessystemer. Kurset er baseret på ISO 19011 Vejledning for auditering af ledelsessystemer

Kursusudbytte

På Lead auditorkurset gennemgås auditors opgaver i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på audit af ledelsessystemer. Kursisterne lærer at mestre grundlæggende auditteknikker. 

Lead auditor kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.

Indhold

 • Auditprocessen
 • Auditors rolle
 • Kvalitetsdokumentationens anvendelse under audit
 • Forståelse for og tolkning af kravene i ISO 9001
 • Tjeklister
 • Indledende og afsluttende møde
 • Audit af forretningsprocesser
 • Interview- og notatteknik
 • Auditresultat og -rapportering
 • Opfølgningsaktiviteter
 • 2 timers skriftlig eksamen (tilvalg)

Forudsætninger for deltagelse

 • Det forventes at deltagerne har et grundlæggende kendskab til ledelsessystemer og kravene i ISO 9001:2015.
 • Kendskab til forbedringscirklen - Plan, Do, Check, Act (PDCA)
 • Kursister med auditerfaring får et større udbytte af kurset

Lead auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Virksomhedstilpasning

Afhængig af deltagernes forudsætninger og virksomhedens behov er det muligt at tilpasse tidsforbrug og vægtning af de enkelte programpunkter.

Er du interesseret i dette kursus for dine medarbejdere, så kontakt vores kursusafdeling og få flere informationer.

Vi sender også meget gerne en underviser ud og tager et uforpligtende møde, hvor jeres behov bliver fastlagt.

Pris aftales individuelt – vi laver et tilbud baseret på jeres behov.