Mål og formål

Kurset har til formål at udvikle og styrke lederskabsegenskaber ved at optimere stresshåndtering, forbedre deltagernes situationsbevidsthed, identificere og optimere interpersonelle kommunikationsegenskaber, optimere rapporteringsmønstre i kritiske situationer, basere beslutninger på relevante aspekter og ved at fokusere på ens egen styrker og svagheder.

Kursusbeskrivelse

Lederskabstræning i en full-mission simulator er et unikt koncept, hvor deltagerne bliver konfronteret med udfordrende ledelsesproblematikker. Der er fokus på effektiv kommunikation, fælles situationsbevidsthed, uddelegering, fuldt overblik, beslutningstagning i udfordrende situationer og samarbejde.

Træningsprogrammet vil desuden give deltagerne viden om, hvorfor mennesker reagerer, som de gør under udfordrende situationer, og hvordan man kan drage nytte af denne viden for at forbedre reaktionsmønstrene i krisesituationer. 

Det vil du opnå

En maritim full-mission simulator er en ideel ramme for ledelsesudviklingsprogrammer for personer uden søfartsmæssig baggrund . Dette kursus tillader for eksempel forskellige interessenter fra shippingindustrien, såsom maritime myndigheder, maritime udstyrsleverandører etc., til at kunne udvikle, træne og operationalisere ledelsesstrategier i specielt spektakulære og realistiske omgivelser.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:

  • kommunikere effektivt med deres kollegaer og partnere
  • skærpe deres situationsopfattelse - individuelt og som en gruppe
  • kunne identificere egne og andres styrker bedre og udvikle potentielle udviklingsområder
  • opbygge og forstærke teamets tillid
  • reagere effektivt og konstruktivt i kritiske situationer
  • motivere og opmuntre ansatte og teams i udfordrende situationer 


 

simle logo white