Kurset udvikler deltagernes lederskabsegenskaber gennem stresshåndtering, forbedret situationsbevidsthed og fokus på egne styrker og svagheder.

Mål og formål

Kurset har til formål at udvikle og styrke lederskabsegenskaber gennem en optimeret stresshåndtering og forbedret situationsbevidsthed hos deltagerne. De lærer også at identificere og optimere interpersonelle kommunikationsegenskaber, optimere rapporteringsmønstre i kritiske situationer, basere beslutninger på relevante aspekter og fokusere på egne styrker og svagheder.

Kursusbeskrivelse

Lederskabstræning i en full-mission simulator er et unikt koncept, hvor deltagerne bliver konfronteret med udfordrende ledelsesproblematikker. Der er fokus på effektiv kommunikation, fælles situationsbevidsthed, uddelegering, fuldt overblik, beslutningstagning i udfordrende situationer og samarbejde.

Træningsprogrammet vil desuden give deltagerne viden om, hvorfor mennesker reagerer, som de gør under udfordrende situationer, og hvordan man kan drage nytte af denne viden for at forbedre reaktionsmønstrene i krisesituationer. 

Det vil du opnå

En maritim full-mission simulator er en ideel ramme for ledelsesudviklingsprogrammer for personer uden søfartsmæssig baggrund . Dette kursus tillader for eksempel forskellige interessenter fra shippingindustrien, såsom maritime myndigheder, maritime udstyrsleverandører etc., til at kunne udvikle, træne og operationalisere ledelsesstrategier i spektakulære og realistiske omgivelser.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:
  • kommunikere effektivt med deres kollegaer og partnere
  • skærpe deres situationsopfattelse – individuelt og som en gruppe
  • kunne identificere egne og andres styrker bedre, og udvikle potentielle udviklingsområder
  • opbygge og forstærke teamets tillid
  • reagere effektivt og konstruktivt i kritiske situationer
  • motivere og opmuntre ansatte og teams i udfordrende situationer.

Besøg SIMLE (simulatorstøttet ledelsesudvikling) her

simle logo white