Kom godt i gang med energiledelse. Du får en forståelse for de generelle principper i energiledelse og en gennemgang af kravene i standarden. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset henvender sig til energi- og systemansvarlige, topledelsen og andre med relationer til energi i private eller offentlige virksomheder, der planlægger at indføre eller allerede har energiledelse.

Kurset er også velegnet for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditorer, der skal have viden om energiledelsessystemet eller offentlige myndigheder, der berører energiledelse i deres arbejde.

Kursusudbytte

  • formålet med energiledelse
  • de generelle principper i energiledelse og indholdet og opbygningen af standarden
  • nøglebegreber i ledelsessystemer
  • dokumenteret information - hvad der skal beskrives, og hvad der kan beskrives
  • at omsætte kravene i ISO 50001 til operative krav i virksomhedens energiledelsessystem
  • High Level Structure - hvordan energiledelse kan kobles sammen med eksisterende ledelsessystem inden for kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø

Forudsætninger for deltagelse

Ingen krævede forudsætninger, men kendskab til ledelsessystemer generelt vil være en fordel.

Indhold

  • Plan-Do-Tjek-Act Princippet - og "den røde tråd"
  • Gennemgang af nøglebegreber
  • Gennemgang af DS/EN ISO 50001:2018 standarden – herunder tolkning af krav
  • Eksempler på efterlevelse af krav