FORCE Technology tilbyder kurser i risikoledelse, hvor du opnår kompetencer som kan anvendes til at skabe et systematisk beslutningsgrundlag i relation til kritiske risici samt ved etablering og vedligehold af ledelsessystemer.

Risikoledelse er den del af en virksomheds overordnede ledelse, der beskæftiger sig med at identificere, vurdere og håndtere risici med henblik på at sikre og fremme virksomhedens mål.

Herunder findes en oversigt over kurser i risikoledelse i FORCE Technology.