Gennem fokus på human factors mindsker dette kursus antallet af fejl samt deres konsekvenser. Kurset sikrer ligeledes sikkerheden ombord på skibet ved at forbedre kaptajnernes evner til at agere i krise- og nødsituationer.

Mål og formål

Bridge Resource Management-kurset er et kombineret kursus, som både inkluderer
BTM = Bridge Team Management

BRM = Bridge Resource Management

CRM = Crew Resource Management

MRM = Maritime Resource management

EM = Error Managemement

Bridge Resource Management-kurset henvender sig til officerer og udbydes i et full-mission simulatormiljø. Målet med kurset er at minimere antallet af fejl såvel som deres konsekvenser ved at fokusere på human factors-elementer. Derudover stiler kurset mod at forbedre sikkerheden ombord ved at forbedre officerernes evne til at håndtere kriser og nødsituationer.

Gennem træningen vil du få en forøget viden, forståelse og opmærksomhed omkring effekten af human factors ombord. Træningen vil endvidere skabe et grundlag for udvikling og anvendelse af BRM-færdigheder i de daglige rutiner og i krisesituationer. For at forbedre BRM-færdighederne vil kurset bidrage til en forståelse af definitioner og begrænsninger af BRM-færdigheder for at forøge kendskabet til metoder og redskaber.

Undervisningen er en kombination af teoretiske og praktiske øvelser og cases. Gennem lektionerne vil deltagerne få viden om og træning i BRM-færdigheder i et realistisk simulatormiljø. Når man anvender simulatorer, vil de praktiske øvelser underbygge teorien og give mulighed for at træne deltagerne i at samarbejde i både rutinemæssige og kritiske situationer og dermed undgå nødsituationer.

Endvidere vil de blive bevidst om deres egen adfærd og handlinger. Når kurset er afsluttet, vil officererne være motiveret til at udøve en anden adfærd.

Kursusbeskrivelse

Bridge Resource Management er et delvist klasseundervisnings- og delvist simulatorbaseret kursus med fokus på udvikling af interpersonelle egenskaber hos besætningen gennem omfattende simulatorbaserede øvelser.

Vores erfarne og certificerede simulatorinstruktører vil sikre, at de teknikker, deltagerne lærer i klasseundervisningen, vil blive anvendt og trænet i simulatoren og dermed forankret hos deltagerne.

Simulatordelen af kurset understreger nødvendigheden af at anvende moderne ledelsesteknikker, hvis man skal kunne håndtere en kritisk og kompleks situation på skibets bro bedst muligt. Øvelserne giver deltagerne mulighed for at øve sig i særdeles realistiske omgivelser med integrerede instrumenter, back-up systemer og håndtag inklusiv joysticks – for ikke for at tale om de nyeste grafiske computerteknikker i det visuelle system. 

Det vil du opnå

Gennem vores mange års erfaring i at udbyde skræddersyede træningsløsninger til den maritime branche har vi fundet ud af, at optimal træning i BRM indeholder specifikke emner: 

  • Mundtlig kommunikation, styrker og svagheder - såvel som intern og ekstern kommunikation. 
  • Vigtigheden af hvordan man opnår en specifik strategi inden for beslutningsprocessen - såvel som inden for arbejdsdeling og ansvar på broen. 
  • Et grundigt indblik i hvordan man samarbejder med mennesker fra forskellige kulturer for at sikre en forståelse for kulturforskelle og sprogbarrierer. Desuden vil man blive introduceret til specifikke redskaber til at minimere effekten af, at forskellige kulturer arbejder sammen. 
  • Et indblik i individuelle styrker og svagheder i forbindelse med krisehåndtering og håndtering af nødsituationer. 

For at sikre en dybdegående træning omfatter træningen også andre relevante emner så som: 

  • Udveksling af information på broen
  • Træthed, stress, stor arbejdsbelastning og den indvirkning dette har på beslutningsprocessen
  • Mentale ressourcer
  • Besætningssynergi
  • Menneskelige fejl
  • Fejltyper og deres årsager 

Få overført teori til situationer i det virkelige liv

På kurset vil der blive anvendt case studier, da de giver et væsentligt indblik i teorien. Vi kan vælge at benytte os af vores allerede eksisterende cases, bruge cases om klientens egne nærved-ulykker eller ulykkesbeskrivelser kombineret med deltagernes egne oplevelser.

Kurset Bridge Resource Management er rettet mod både styrmænd og maskinmestre. Endvidere er funktionsledere på land, der er direkte involveret i arbejdsprocessen, også velkomne til at deltage.

Referencer: STCW including 2010 Manila amendments, 2017 edition. Table A-II/1 og A-II/2, Section B