I samarbejde med THE ACADEMY by DHI udbyder vi et kursus i jack-up, dynamisk positionering og erosion omkring marine konstruktioner.

Se mere om kurset

I samarbejde med THE ACADEMY by DHI udbyder vi et kursus i jack-up, dynamisk positionering og erosion omkring marine konstruktioner. 

Deltagerne bliver introduceret til virkningen af havbunds-erosion og instabilitet ved positionering og jacking. For at træffe velbegrundede beslutninger, er det afgørende at have en forståelse for havbundsforholdene, miljøet og samspillet mellem dette og konstruktionen.

Kurset er i to dele

I del 1 fokuserer vi på jack-up og dynamisk positionering (DP) ved at se på den kritiske fase fra det øjeblik et ben rør havbunden til egentlig fastgørelse, vægtens effekt på stabilitet og trim såvel som operationelle scenarier der inkluderer løft og sænkning af ben, for-belastning og risiko for manglende bæreevne. De praktiske øvelser finder sted i et virtuelt miljø med simulatorer, der illustrerer den fysiske interaktion mellem ben og havbund korrekt.

Temaer

 • DP konsol
 • Jacking konsol
 • Historie og antal enheder
 • Planlægning af bevægelser og manøvre teori
 • DP tilgang
 • ‘Station keeping’, jacking systems, jack-up skibets stabilitet og kontakt mellem ben og havbund
 • Site specifik vurdering
 • Jack-up løfte operationer
 • Procedurer i nødssituationer

Del 2 fokuserer på havbunds-erosion. Erosion forekommer når konstruktionerplaceres på havbunden som derefter udsættes for strøm og bølger. Derfor er erosion i jack-up fasen en af de største risici for fartøjets stabilitet. Det kræver en grundig viden om det lokale miljø og jordbundens tilstand, hvis man skal kunne vurdere risikoen for forekomsten af havbunds-erosion. Kurset giver derfor en detaljeret viden om de hydrodynamiske udfordringer relateret til konstruktionsmæssig vurdering af jack-up skibe under operation.

Temaer

 • Strømningsprocesser forbundet med marine konstruktioner
 • Erosion omkring pæle og komplekse strukturer
 • Erosion i komplekse jordbunde som lagdelte havbunde
 • Procedurer til at begrænse erosion af jordbunden
 • Praktiske øvelser der belyser risikoen for erosion og gennemtrængning.