For at sikre, at nye instruktørers professionelle og kommunikative færdigheder er helt i top, tilbyder vi unikke træningskurser til kommende simulatorinstruktører.

Mål og formål

For at sikre, at nye instruktørers professionelle og kommunikative færdigheder er helt i top, tilbyder vi unikke træningskurser til kommende simulatorinstruktører.

Fokus for kurserne er at udvikle viden og færdigheder om, hvordan man instruerer på forskellige kurser på den bedst mulige måde.

Kursusbeskrivelse

For at klæde de kommende instruktører ordentligt på er kurset inddelt i to sektioner:

Del 1 – Pædagogik

For at blive en kapabel instruktør er det essentielt at have de pædagogiske værktøjer i orden. Denne del af kurset vil fokusere på netop disse værktøjer og klæde de kommende instruktører på til at kunne:

 • planlægge og gennemføre træning og undervisning
 • evaluere deltagerne individuelt under og efter træningen
 • udføre tilbagerapporteringer/debriefing af deltagerne efter simuleringerne
 • vurdere effektiviteten og udfaldet af træningen  

Denne del af kurset vil udvikle deltagernes viden om læringsprocesser for voksne. Der vil specielt være fokus på forskellige træningsteknikker og udfaldet af disse. Deltagerne vil blive trænet i, hvordan man påtager sig den rette autoritet, når man er instruktør, såvel som de psykologiske mekanismer i instruktør-kursist forholdet. De vil også tilegne sig færdigheder inden for supervision og debriefing, systematiske spørgeteknikker, evaluering og feedback, og personlige kommunikationsteknikker. Ud over de nævnte emner vil kurset også indeholde individuel planlægning og udvikling før kursusstart.

Del 2 – At skræddersy og gennemføre et simulatorkursus

Denne del af train-the-trainers kurset består primært af praktiske øvelser, hvor deltagerne bliver bekendt med at afgrænse, udvikle, planlægge og dokumentere et simulatorkursus – alt dette med de pædagogiske aspekter fra del 1 in mente.

Der er tre principper, der ligger til grund for denne del af kurset:

 • At skræddersy kurser (deltagerne vil være i stand til at udvikle simulatorkurser samt definere mål, formål, midler og tilrettelægge en undervisning
 • At tilrettelægge øvelser (deltagerne vil blive trænet i at udvikle simulatorøvelser)
 • Supervision og debriefing (deltagerne vil arbejde grundigt med debriefing af simulatorøvelserne og de forskellige vurderingsværktøjer, der er tilgængelige)

Train-the-trainers kurset er designet til nuværende og fremtidige maritime simulatorinstruktører. 

Det vil du opnå

Efter kurset vil deltagerne have:

 • udviklet pædagogiske egenskaber, forståelse og kommunikative værktøjer
 • opnået dybdegående viden om de forskellige kurser, de skal instruere på
 • øvet brugen af kursusudstyret og det at skræddersy øvelserne
 • opnået færdigheder inden for supervision og tilbagerapportering