Deltagerne lærer at håndtere deres egen slæbebåd sikkert ved transit og i enkle operationer efter lodsens ordrer. De vil også blive trænet i procedurer før, under og efter slæbebådsoperationen og i at sejle op til og blive fastgjort til forskelle positioner på et skib.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Niveau et 

På niveau et lærer deltagerne at håndtere deres egen slæbebåd sikkert ved transit og i enkle operationer efter lodsens ordrer. Deltagerne vil også blive trænet i procedurer før, under og efter slæbebådsoperationen og i at sejle op til og blive fastgjort til forskelle positioner på et skib (træk/skub).

References: STCW A-II/1 and II/2.