Kurset er udviklet til lodser og VTS operatører. Der anvendes to full mission brosimulatorer og to VTS simulatorer, der interagerer under øvelserne.

Mål og formål

Generelle læringsformål:

  • Ensartet operationel adfærd af alle lodser og VTS operatører
  • Aktivt bidrag til at etablere og deltage i broteamet for at styrke det
  • Klar kommunikation om målsætninger, intentioner og andre tiltag under hele lodsningen 
  • Kontinuerlig og aktiv inddragelse af hele broteamet samt VTS for at sikre rejsen
  • Kontinuerlig anvendelse af al relevant information 

Udover Bro Ressource Management træning er vagthold, håndtering af nødsituationer samt Search and Rescue (SAR) teori og øvelser inkluderet.

Kursusbeskrivelse

Kurset er udviklet til lodser og VTS operatører. Der anvendes to full mission brosimulatorer og to VTS simulatorer, der interagerer under øvelserne. Der er tilknyttet fire instruktører til kurset. De underviser i teorilektionerne, leder workshops, styrer simulatorøvelserne og styrer øvelsesevalueringerne.

 

Relevante cases er inkluderet og gennemarbejdet ud fra BRM referencerammer. Hver simulatorøvelse fokuserer på BRM emner fra de teoretiske lektioner. Øvelserne finder sted i for deltagerne ukendte geografiske områder, og de er inspireret af virkelige hændelser og uheld. Øvelserne er designet som helt almindelige hverdagssituationer med realistisk trafikdensitet.

 

Øvelsesdebriefingerne er det vigtigste element i læreprocessen. Hvert hold evaluerer omgående ved afslutning af den pågældende øvelse på deres respektive bro eller VTS station. Instruktøren stiller spørgsmål for at vejlede og guide under debriefingerne, men den mest effektive udvikling af viden og færdigheder opstår, når deltagerne drager deres egne konklusioner. Efter hvert holds individuelle evaluering vil der blive afholdt en fælles evaluering, hvor emner, som involverer alle holdene, vil blive diskuteret.

 

VTS Pilot kurset er et simulatorbaseret ressource management kursus, som kombinerer teoretiske lektioner med simulatorøvelser og dybdegående evalueringer.

Det vil du opnå

Efter at have gennemført kurset vil deltagerne have en fagkyndig viden inden for:

  • rejseplanlægning
  • lods-kaptajn udveksling af information og briefing
  • kommunikation med VTS ved brug af SMCP (Standard Maritime Communication Phrases) 
  • brosamarbejde inkluderende VTS som et yderligere sikkerhedselement
  • VTS operationer med overblik over alle bevægelser og korrekt håndtering af opståede situationer