Kølesystemer sørger i dag for en stor del af energitrans-porten på danske industrier, og kølesystemer er mange steder et afgørende led i produktionen.

Køling med ferskvand

Korrosionsforebyggelse

Deltagere

Ingeniører, maskinmestre og teknikere med ansvar for drift og vedligehold af kølesystemer og beslægtede anlæg.
Leverandører af kølevandssystemer og vandbehandlingsmidler hertil.

Indhold

  • Korrosion - begreber og korrosionsformer
  • Materialer og korrosionsegenskaber
  • Korrosions- og miljøforhold i ferskvandssystemer
  • Vandbehandling og kemien i ferskvandssystemer
  • Systemudformning af cirkulerende kølevandssystemer.

Udbytte

At give deltagerne et nærmere kendskab til de materiale- og korrosionsproblemer, som forekommer i forbindelse med drift og vedligehold af kølevandssystemer. Der fokuseres på ferskvandskølesystemer og vandbehandling samt korrosion, udfældninger og mikroorganismer.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk

På kurset vil der blive fokuseret på ferskvandskølesystemer, anvendelige vandbehandlingsmetoder, samt hvilke typer af korrosion, udfældninger og mikrobiel vækst der kan forekomme i kølesystemer.

På kurset vil der blive fokuseret på ferskvandskølesystemer, anvendelige vandbehand-lingsmetoder, samt hvilke typer af korrosion, udfældninger og mikrobiel vækst der kan forekomme i kølesystemer.