Kølesystemer sørger i dag for en stor del af energitrans-porten på danske industrier, og kølesystemer er mange steder et afgørende led i produktionen.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

På kurset vil der blive fokuseret på ferskvandskølesystemer, anvendelige vandbehand-lingsmetoder, samt hvilke typer af korrosion, udfældninger og mikrobiel vækst der kan forekomme i kølesystemer.

Køling med ferskvand

Korrosionsforebyggelse

Deltagere

Ingeniører, maskinmestre og teknikere med ansvar for drift og vedligehold af kølesystemer og beslægtede anlæg.
Leverandører af kølevandssystemer og vandbehandlingsmidler hertil.

Indhold

  • Korrosion - begreber og korrosionsformer
  • Materialer og korrosionsegenskaber
  • Korrosions- og miljøforhold i ferskvandssystemer
  • Vandbehandling og kemien i ferskvandssystemer
  • Systemudformning af cirkulerende kølevandssystemer.

Udbytte

At give deltagerne et nærmere kendskab til de materiale- og korrosionsproblemer, som forekommer i forbindelse med drift og vedligehold af kølevandssystemer. Der fokuseres på ferskvandskølesystemer og vandbehandling samt korrosion, udfældninger og mikroorganismer.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk

På kurset vil der blive fokuseret på ferskvandskølesystemer, anvendelige vandbehandlingsmetoder, samt hvilke typer af korrosion, udfældninger og mikrobiel vækst der kan forekomme i kølesystemer.