Kurset indenfor vedligehold, omfatter materialer, inspektionsteknikker, vandbehandling mv.

Deltagere

Ingeniører, maskinmestre og driftsteknikere med ansvar for drift og vedligehold af biomassefyrede kedler samt beslægtede former for energi- og procesanlæg Service- og reparationsteknikere af biomassefyrede kedler, udstødskedler og beslægtede trykbærende anlæg.

Kedel- og udstyrsinspektører som foretager eftersyn og besigtigelse af kedler og trykbeholdere og anlæg udsat for korrosion og krybning ved højere temperaturer med biomasse som brændsel.

Designere af biomassefyrede kedler og beslægtede trykbærende anlæg.

Indhold

Forbrændingsprocesser:
 • Biomasse
 • Forbrændingsteori
 • Korrosive gasser
Materialer i kedler og trykbeholdere:
 • Ulegerede og lavtlegerede stål
 • Materialenormer og specifikationer
 • Materialeegenskaber.
Svejsning og varmebehandling: 
 • Svejsemetoder, forvarmning og varmebehandling
 • Materiale- og svejsefejl
 • Svejsereparation af kedler og trykbeholdere.
Korrosion - begreber og korrosionsformer: 
 • Korrosion og miljø
 • Korrosionsformer
 • Korrosionsforebyggelse.
Materialer og korrosionsegenskaber: 
 • Rustfrit stål
 • Højtlegerede nikkelbaserede legeringer.
Revner og brud i biomassefyrede kedelanlæg:
 • Krybning, udmattelse og spændingskorrosion.    
Korrosion i kedler og vandkemi: 
 • Belægningsdannelser og korrosionsformer
 • Behandling af kedelvand og kedelfødevand
 • Stilstandskorrosion og korrosionsbeskyttelse
Korrosion på røggassiden i biomassefyrede kedler: 
 • Højtemperaturmaterialer og korrosion
 • Syredugpunktskorrosion
 • Biobrændsler og affaldsforbrænding.
Orientering og demonstration af NDE teknikker: 
 • Røntgen- og isotopundersøgelser
 • Ultralydsundersøgelser
 • Magnetpulverprøvning
 • Penetrant prøvning
 • Lækagesporing og termografi.

Udbytte

Deltagerne får:
En anvendelsesorienteret viden om materialer, korrosion og korrosionsforebyggelse samt tilstandsundersøgelser og vandbehandling i forbindelse med såvel damp- som hedtvandskedler. Området dækker såvel mindre kedelanlæg i industrien som de lidt større kraftvarmeanlæg, fyret med biomasse. Indblik i særlige korrosionsproblemer, som forekommer i forbindelse med fyring med affald og biobrændsler. Viden om NDE-inspektions teknikker til tilstandsundersøgelser og om skader og skadesforebyggelse.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20% rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

 

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

 

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

 

Varighed

 2 dage

 

Kursussprog

Kurset afholdes enten på dansk eller engelsk, og sproget afgøres afhængigt af tilmeldingerne.