Valget af den korrekte vandbehandling til et teknisk system har afgørende betydning for levetiden.

Deltagere

Ingeniører, maskinmestre og teknikere med ansvar for drift og vedligehold af kedelanlæg, fjernvarmesystemer, kølesystemer og andre vandbårne systemer.

Indhold

  • Formål med vandbehandling
  • Rensning af råvand inden anvendelse i teknisk system
  • Kemikalietilsætning til renset vand; effekt på vandkvaliteten
  • Kontrol af vandkvaliteten
  • Korrosion; hvilke parametre i vandet har indflydelse?
  • Korrosionsformer; udseende og årsag
  • Retningslinier for vandkvaliteten i tekniske systemer
  • Aktioner ved overskridelse af retningslinier.

Udbytte

Deltagerne får et nærmere kendskab til de forskellige vandbehandlingsmetoder, der er til rådighed, og hvilken indflydelse vandbehandlingen kan have på anlæggets levetid.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller felre deltager fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk

 

På kurset vil der blive givet gode værktøjer til at kunne foretage denne beslutning, som ofte indebærer en vurdering af flere forskellige forhold i det tekniske system.

På kurset vil der blive givet gode værktøjer til at kunne foretage denne beslutning, som ofte indebærer en vurdering af flere forskellige forhold i det tekniske system.