Lær at vælge den korrekte stålkvalitet og de rigtige fremstillingsparametre første gang - og opnå et materiale, der stort set holder evigt.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

 

Deltagere

Teknikere, værkførere og andre arbejdsledere
Ingeniører.

Kurset er rettet mod konstruktions- og produktionsfolk samt indkøbere og brugere af tekniske komponenter og anlæg, herunder også laboratoriepersonale og personale beskæftiget med kvalitetssikring.

Indhold

Følgende emner behandles:

 • Korrosionsteori
 • Miljøets indflydelse på korrosion generelt
 • Rustfrie stål: legeringstyper og normer
 • Rustfrie ståls korrosionsforhold
 • Korrosionsforhold i udvalgte miljøer (syre, baser, vand)
 • Metallurgi, varmebehandling
 • Anvendelse af rustfrit stål ved høj temperatur
 • Valg af rustfrit stål til korrosivt miljø
 • Udformning af konstruktioner i rustfrit stål
 • Overfladebehandling af rustfrit stål
 • Forarbejdning af rustfrit stål
 • Færdiggørelse og ibrugtagning af rustfrit udstyr.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til alle de faktorer, der øver indflydelse på korrosionsbestandigheden af rustfrit stål fra valget af stålkvalitet til driftsfasen.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk