Lær at vælge den korrekte stålkvalitet og de rigtige fremstillingsparametre første gang.

 

Deltagere

Teknikere, værkførere og andre arbejdsledere
Ingeniører.

Kurset er rettet mod konstruktions- og produktionsfolk samt indkøbere og brugere af tekniske komponenter og anlæg, herunder også laboratoriepersonale og personale beskæftiget med kvalitetssikring.

Legeringstyper og materialeegenskaber gennemgås ud fra generelle anvendelser, men procesanlæg i farmaceutisk og fødevareindustri anvendes som gennemgående tema i de praktiske sessioner, angivet nedenfor.

Indhold

Følgende emner behandles:

 • Korrosionsteori
 • Miljøets indflydelse på korrosion generelt
 • Rustfrie stål: legeringstyper og normer
 • Rustfrie ståls korrosionsforhold
 • Korrosionsforhold i udvalgte miljøer (syre, baser, vand)
 • Metallurgi, varmebehandling
 • Anvendelse af rustfrit stål ved høj temperatur
 • Valg af rustfrit stål til korrosivt miljø
 • Udformning af konstruktioner i rustfrit stål
 • Overfladebehandling af rustfrit stål
 • Forarbejdning af rustfrit stål
 • Færdiggørelse og ibrugtagning af rustfrit udstyr. 

Udbytte

Deltagerne får kendskab til alle de faktorer, der øver indflydelse på korrosionsbestandigheden af rustfrit stål fra valget af stålkvalitet til driftsfasen.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk