Metallurgien er nøglen til at forstå stålenes egenskaber, en viden der er nødvendig ved f.eks. indkøb, konstruktion, svejsning, varmebehandling o.s.v.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Deltagere

Ingeniører og teknikere beskæftiget med bl.a. projektering, konstruktion, bearbejdning, vedligehold og tilsyn samt køb og salg af stålprodukter.

Kurset er for ikke-metallurger, der ikke til daglig har brug for ekspertviden, men for hvem et vist elementært materialekendskab er ønskværdigt.

Indhold

Kurset giver en metallurgisk basisviden spændende fra fremstilling, sammensætning og varmebehandling til egenskaber, ståltyper og normer.

Følgende emner behandles:

  • Stålproduktion
  • Størkningsforhold
  • Mikrostruktur og egenskaber
  • Legeringselementer og deres indflydelse
  • Mekaniske egenskaber
  • Formgivning, sammenføjning og varmebehandling
  • Klassifikation og specifikation af ståltyper
  • Stålnormer.

Udbytte

Deltagerne får en praktisk og bred orientering om ståls fremstilling, egenskaber og opførsel.

Kursisten bliver bekendt med metallurgisk sprogbrug gennem forklaring af gængse metallurgiske termer.

Tilmledingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk