Deltag på magnetpulverprøvning 1 og 2 kursus samlet. Kurset dækker kravet til undervisning på niveau 1 og 2 og kan afsluttes med en niveau 2 eksamen.

Indhold

Kurset opfylder kravene til 40 timers undervisning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser og udnytter fordelene ved blended learning. Det betyder at en del af undervisningen foregår via din computer med film og opgaver, der løses online under vejledning af vores dygtige instruktør. Alle praktiske øvelser bliver ligeledes igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver. 

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i magnetprøvning niveau 1+2 (40 timer):   

 • Grundlæggende principper for magnetpulverprøvning
 • Magnetiseringsteknikker og prøvningsmetoder
 • Vurdering af indikationer
 • Rapportering
 • Videregående teori og principper for magnetpulverprøvning
 • Gennemgang af metode og acceptstandarder
 • Vurdering af indikationer
 • Praktiske øvelser i magnetpulverprøvning
 • Rapportering
 • Udarbejdelse af instruktion
 • Sikkerhed

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Dette kursus dækker kravet til undervisning på niveau 1 og 2, og stiller større krav til forhåndskendskab til metoden. Det anbefales derfor at du har minimum 50% af den krævede praktiske erfaring i metoden inden deltagelse, det vil for magnetpulverprøvning være 2 måneder.

Det forudsættes desuden, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i magnetpulverprøvning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre magnetprøvning i industrien.

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, multisektor (IPI).
Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
30 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, multiple choice og evt. essay spørgsmål

Praktik:
3 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)
Udfærdigelse af instruktion for niveau 1 personale

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
 • Gennemført uddannelse: N1 og N2 kursus
 • Bestået MT-2 eksamen 
 • 4 måneders praktisk NDT erfaring med magnetpulverprøvning