Kursus for inspektører med praktisk erfaring og som selvstændigt skal udføre on-site hårdhedsmåling med transportabelt udstyr for kraftværkerne.

Indhold

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevant udstyr, opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i hårdhedsmåling (20 timer)

  • Formål med on-site hårdhedsmåling

  • Beskrivelse af Vickers og Brinell Hårdhedsmålingsprincipper og -udstyr

  • Demonstration af Equotip og Ernst-hammer (Ernst STE-D) og tvinge (Ernst STE-SD)

  • Standarder og regler for hårdhedsmåling i.h.t relevante dele af Danske Kraftværkers Fællesbetingelser

  • Krav i EN og ISO standarder

  • Betydningen af standardiserede og ikke standardiserede målinger

  • Praktiske øvelser i overfladeforberedelse, måling med Equotip og Ernst hammer (Ernst STE-D) og tvinge (Ernst STE-SD)

  • Resultatvurdering og rapportering

  • Udarbejdelse af specifik procedure til On-Site Hårdhedsmåling Materialelære med relation til On-Site målinger

Kurset bliver afholdt på dansk. 

Forudsætninger:

Det forudsættes at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret i on-site hårdhedsmåling. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre on-site hårdhedsmåling med transportabelt udstyr i industrien.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification A/S