Vi sikrer dig den nødvendige viden om materialer til anvendelse i Power-to-X, uanset om du udvikler komponenter, er projektansvarlig eller arbejder med drift og vedligehold på et anlæg.

Viden om materialer til brug i Power-to-X processer er helt afgørende, uanset om du arbejder med design og udvikling af komponenter, er projektansvarlig for design og opbygning af et anlæg eller arbejder med drift og vedligehold på et Power-to-X-anlæg. Processerne i Power-to-X stiller store krav til materialerne ift. fx temperatur og tryk, og det bliver derfor afgørende for både levetid af komponenter og selve anlægget og ikke mindst sikkerhed for personale, aktiver og omverden.

Målgruppe

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og vi kan derfor skræddersy kurset fra lige drifts- og produktionsmedarbejderniveau og op til management niveau samt til myndigheder. Det gælder lige fra udvikling og projektering af anlægget til drift og anvendelse af Power-to-X. Vi kan sammensætte kurser, som er tilpasset enten jeres virksomhed internt eller jeres underleverandører.

Vi udbyder kurser til fx:

 • Operatører
 • Udviklere
 • Leverandører
 • Underleverandører fx smede, installatører og elektrikere
 • Rådgivere
 • Entreprenører
 • Myndigheder og beredskab
 • Undervisningsinstitutioner.

Indhold

Vores kurser om materialer til Power-to-X gennemgår de problematikker og betingelser for materialer til komponenter og anlæg til produktion, transport og lagring af Power-to-X. Ydermere får du en forståelse af de dokumentationskrav, som relaterer sig til materialer og komponenter.

Vi sammensætter kurset til jeres behov, men det kan fx indeholde:

 • Valg af materialer i relation til trykbærende udstyr.
 • Valg af materialer og komponenter til elektrolyseanlæg.
 • Test og specialafprøvning.
 • Håndtering af inspektion af rør og anlæg.
 • Dokumentationskrav og krav til materialer.

Udbytte

Alt efter hvordan I ønsker jeres kursus sammensat, får deltagerne et helhedsbillede af de materialemæssige overvejelser, som er afgørende ved design og valg af komponenter. Det giver jer et godt fundament om materialer, deres holdbarhed og problematikker ift. Power-to-X-processen samt ift. brint, CO2, methanol mv.

Deltagerne får derudover kendskab til de forskellige muligheder for at teste komponenter og materialer samt viden om den nødvendige dokumentation relateret til komponenter, dele og anlæg.


Kurser til Power-to-X

Kompetencer og viden er afgørende for en sikker og effektiv implementering og skalering af Power-to-X. Uanset om du er anlægsejer, underleverandør, transportør eller myndighed, sikrer vi dig den rette viden med virksomhedstilpassede kurser indenfor bl.a. materialer, risiko og sikkerhed samt regler, rammer og lovgivning.

Vi skræddersyr kurser til dine behov, og ofte indeholder vores kurser elementer fra både materialer, risiko og sikkerhed samt rammer, regler og lovgivning.

Læs mere om vores kursusudbud her.

 

Praktiske oplysninger

Vi kan afholde kurset enten på jeres ønskede lokation eller i vores lokaler, og vi afholder kurser på både dansk og engelsk.

Kontakt os for yderligere information om, hvordan vi kan sammensætte præcis det kursus, I ønsker.